En liten påminnelse om bålvett.

15.april - 15. september er det generelt forbud mot å brenne bål.Det er likevel lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Jill har tipsene!
Skrevet av: Jill Kristin Øie
Publisert: 27.04.17

DSC02227

 I tidsrommet 15. april – 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og mark uten særskilt tillatelse. De fleste av oss turentusiaster har godt bålvett. Det er likevel innafor å repetere litt om hva bålbrenning i sommerhalvåret kan innebære i denne perioden. Kanskje er du også en som er står i startgropen av ditt nye turliv og søker litt kunnskap. Man finner jo mye informasjon bare ved å gjøre et googlesøk. Men her har jeg samlet noen få tankerekker og en paragraf.

 Å sitte ved et bål i utmarken er rett en høydare i livet. Den velkjente knitrelyden får frem urinstinktet i oss. Jeg tror mange får en helt annen ro ved bålet enn man evntuelt ville få andre steder. Jeg finner det fasinerende at for tusener av år siden satt vi på samme måten.  Andre behov og fasiliteter, men jeg liker å tenke at den grunnleggende følelsen for å skape ro og harmoni i kroppen var den samme da som nå. Og ikke minst har det vært et naturlig samlingspunkt.

Jeg vil også tro at vær, vind, sted og «bebyggelse» var noe man også tok i betrakning da når man kveiket opp bålet.  Det er iallefall viktig å tenke over før man fyrer løst med fyrstikkene sine. Skogbranner blir ofte til av uforsiktig bruk av ild. Da klinkes det til med paragrafer så uvettige folk kan forholde seg til. Denne ble  oppdatert 1. januar  i fjor.

PARAGRAFEN LYDER FØLGENDE:

§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

DSC02225

Finn gjerne en bålplass som allerede er etablert. Denne lå en fin meter fra vannekanten.  Siden det var vindstille var det innafor å lage et lite bål. Jeg fant likevel noe steiner ekstra til å bygge opp bålgruven med. Siden marken alt hadde blitt ganske tørr, vannet jeg et godt område rundt bålet før jeg fyrte. Samme prosess når jeg skulle slukke. Et par ekstra omganger med vann skader ikke.

Synes å huske jeg leste et indiansk ordtak et sted som lød følgende:

«DEN HVITE MANNS BÅL ER ALLTID FOR STORT».

Du kommer deg langt med et lite bål. Ikke fyr mer en du har behov for. Det skal egentlig ikke så mye ved til før du får kokt opp kaffekjelen.  Finn gammel tørr ved på bakken og fyr litt etter litt. Ikke legg all veden på bålet umiddelbart.  Da har du også lettere kontroll.

DSC02307
Jauda! Heilt innafor dette!
DSC02131
Naturen…..♥
DSC02133
Du finner faktisk et » Alaskanlife» på sunnmøre også….

BÅLREGLER Å HA MED I TURSEKKEN:

 • Bruk helst bålgruver som alt er etablert.
 • Sjekke værmeldingen, det kan raskt blåse opp.
 • Rydd gjerne på bakken og bruk kvistene som ligger der.
 • Vann tilgjengelig.
 • Ikke lag bålet større enn at du har kontroll over.
 • Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til vindretning/styrke og vegetasjon.
 •  Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende)
 • Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent.
 • Bygg opp steiner rundt bålet. / Bålgruve.
 • Forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket.
 • Om uhellet er ute, bruk grener til å prøve å slukke, stripp grenen nesten helt ned til noen få blader igjen. ikke slå men kost tilbake mot flammene. Ring 110.
 • Ta med deg søppel 
 • Alltid en ansvarlig person ved bålet.

Her kan du sjekke SKOGBRANNFAREN der du bor.

 Så da avslutter jeg med å ønske deg en sabla fin tur:))
Instagram: jilloieremme
Blogglisten hits
 
ALDER: 48
BOSTED: Vigra
Julie Korneliussen27.04.18
ANNONSE
Julie Korneliussen14.04.17
ANNONSE
Maria Stray Homme14.01.18
Turjenter.no09.03.16
Turjenter.no07.09.16
ANNONSE
Turjenter.no22.12.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen18.02.16
Moa (Monica) Hundseid12.07.18
ANNONSE
Gunhild og Helene26.10.17
Julie Korneliussen28.02.16
Team Ida22.05.16
Guri Anne Hansen26.03.16
Turjenter.no24.12.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen04.05.17
ANNONSE
Turjenter.no05.12.18
Une Cecilie Oksvold11.01.18
Turjenter.no07.11.16
Turjenter.no19.10.15
Turjenter.no04.01.17
Turjenter.no02.05.16
Turjenter.no13.01.16
Silje og Frida31.08.17
Turjenter.no20.04.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen03.12.15
Silje og Frida20.11.17
ANNONSE
Jill Kristin Øie18.04.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen22.03.16
Turjenter.no19.12.17
Turjenter.no23.11.15
Turjenter.no30.11.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen05.04.17
Turjenter.no08.06.16
ANNONSE
Turjenter.no09.10.18
Kari Schibevaag20.10.16
Turjenter.no30.06.16
ANNONSE
Maria Stray Homme06.06.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen04.03.16
Maria Stray Homme09.05.18
Turjenter.no23.12.17
Turjenter.no02.12.15
Turjenter.no23.12.16
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold09.04.18
Turjenter.no04.10.16
Turjenter.no06.02.17
ANNONSE
Turjenter.no01.08.18
Turjenter.no19.06.16
Turjenter.no03.08.16
Turjenter.no18.12.18
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold11.02.18
Maria Stray Homme20.04.18
Jill Kristin Øie07.08.16
Turjenter.no17.02.16
Turjenter.no09.02.18
Astrid Furholt24.08.16
Turjenter.no02.06.17
ANNONSE
Kari Schibevaag27.05.16
ANNONSE
Jill Kristin Øie16.12.18
Turjenter.no13.04.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle27.12.16
Turjenter.no03.12.18
Turjenter.no24.10.15
ANNONSE
Turjenter.no17.12.18
Turjenter.no27.04.16
Turjenter.no04.12.15
Turjenter.no12.06.17
Turjenter.no01.11.16
Turjenter.no26.12.15
Kari Schibevaag28.12.16
Turjenter.no18.10.16
Turjenter.no25.03.16
Team Ida03.04.18
Maria Stray Homme13.06.17
Turjenter.no06.04.16
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold11.11.18
Turjenter.no31.10.16
ANNONSE
Turjenter.no17.10.18
Guri Anne Hansen21.04.16
ANNONSE
Turjenter.no02.10.18
Guri Anne Hansen29.12.15
Turjenter.no06.01.16
Turjenter.no11.12.16
ANNONSE
Turjenter.no07.11.18
ANNONSE
Turjenter.no07.06.18
Guri Anne Hansen09.01.17
Gunhild og Helene07.05.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen02.11.18
Turjenter.no15.05.17
Turjenter.no22.02.17
Turjenter.no16.03.16
Team Ida03.05.17
Turjenter.no21.06.17
Turjenter.no03.11.15
Turjenter.no17.12.16
Marte Tveten25.04.17
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold16.05.18
Turjenter.no20.01.16
Turjenter.no04.12.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen26.01.16
Turjenter.no17.07.17
Turjenter.no18.12.17
ANNONSE
Turjenter.no24.12.18
ANNONSE
Turjenter.no04.06.18
Turjenter.no12.05.17
ANNONSE
Julie Korneliussen30.10.16
Turjenter.no13.12.15
Team Ida13.07.18
ANNONSE
Turjenter.no08.08.18
Jill Kristin Øie25.11.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen19.04.18
ANNONSE
Turjenter.no24.10.18
Turjenter.no16.01.17
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold13.05.18
ANNONSE
Turjenter.no11.09.18
Turjenter.no21.12.16
ANNONSE
Turjenter.no14.08.17
Turjenter.no06.12.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen20.01.16
Turjenter.no07.12.15
Turjenter.no05.01.16
Turjenter.no06.04.17
ANNONSE
Turjenter.no10.12.18
Ina Othilie Vikøren16.02.16
Turjenter.no09.12.17
Kari Schibevaag21.08.18
Turjenter.no21.08.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen30.12.15
Guri Anne Hansen22.09.16
ANNONSE
Turjenter.no12.12.18
Turjenter.no06.12.16
Åste Innleggen18.01.19
Jill Kristin Øie14.07.16
Une Cecilie Oksvold14.06.18
Turjenter.no22.01.16
ANNONSE
Turjenter.no27.09.17
Turjenter.no29.08.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen12.04.16
Kari Schibevaag15.11.16
Silje og Frida13.10.17
Jill Kristin Øie10.11.15
Turjenter.no20.03.17
Une Cecilie Oksvold27.06.18
Gunhild og Helene11.04.18
Team Ida12.11.15
Turjenter.no01.12.16
Turjenter.no27.12.17
Turjenter.no02.03.16
Maria Stray Homme30.11.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen07.10.18
ANNONSE
Turjenter.no23.12.18
Turjenter.no23.08.16
Turjenter.no22.11.16
Turjenter.no30.01.17
Turjenter.no28.08.17
ANNONSE
Turjenter.no05.12.17
Britt-Ingunn Tafjord Walle25.07.17
Maria Stray Homme26.11.18
Turjenter.no15.12.16
Turjenter.no21.12.15
Turjenter.no08.08.16
Gunhild og Helene19.06.18
Turjenter.no15.12.18
Turjenter.no17.12.17
Turjenter.no07.07.16
Turjenter.no25.04.16
Julie Korneliussen06.10.15
Turjenter.no22.05.17
Turjenter.no10.04.17
Turjenter.no23.02.16
Turjenter.no01.12.16
Jill Kristin Øie30.12.16
Guri Anne Hansen03.02.17
Moa (Monica) Hundseid29.06.18
Turjenter.no10.12.16
Turjenter.no20.12.15
Guri Anne Hansen08.04.16
ANNONSE
Kari Schibevaag12.07.17
Turjenter.no14.12.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.03.17
Turjenter.no11.12.15
Julie Korneliussen14.02.16
ANNONSE
Turjenter.no23.10.15
Turjenter.no18.01.16
Jill Kristin Øie26.05.16
Turjenter.no15.06.16
Turjenter.no15.02.16
Turjenter.no02.12.15
Turjenter.no31.07.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen03.10.16
Turjenter.no22.09.15
ANNONSE
Kari Schibevaag10.05.16
Une Cecilie Oksvold21.02.18
Maria Stray Homme16.10.17
Turjenter.no13.02.17
Julie Korneliussen16.02.18
Julie Korneliussen10.10.15
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen21.02.17
Turjenter.no06.07.16
Turjenter.no23.12.15
ANNONSE
Turjenter.no24.07.18
Guri Anne Hansen12.02.16
Turjenter.no18.12.15
Turjenter.no15.08.16
Turjenter.no11.04.16
ANNONSE
Maria Stray Homme14.05.18
Jill Kristin Øie16.03.17
ANNONSE
Gunhild og Helene20.11.17
Kari Schibevaag17.07.16
Turjenter.no18.07.16
Turjenter.no17.12.15
Team Ida04.04.17
Turjenter.no17.10.16
Jill Kristin Øie28.07.17
Turjenter.no20.11.15
Kari Schibevaag09.11.18
Moa (Monica) Hundseid02.03.18
ANNONSE
Julie Korneliussen23.06.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle09.02.17
ANNONSE
Gunhild og Helene02.11.17
Turjenter.no04.09.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen10.01.18
Une Cecilie Oksvold04.10.18
Turjenter.no03.05.16
Turjenter.no16.12.17
Iselin Næss24.08.18
Turjenter.no19.12.15
Turjenter.no22.08.16
Iselin Næss05.08.16
Turjenter.no05.12.16
Turjenter.no08.12.17
Maria Philippa Rossi07.08.18
Turjenter.no08.03.17
Guri Anne Hansen24.07.16
Turjenter.no25.07.16
Turjenter.no06.12.17
Maria Stray Homme02.08.17
Turjenter.no25.01.16
Turjenter.no05.10.16
ANNONSE
Turjenter.no31.05.18
Turjenter.no01.02.16
Maria Stray Homme14.02.17
Guri Anne Hansen03.09.15
Turjenter.no01.03.17
Turjenter.no29.05.17
Ina Othilie Vikøren12.01.16
Turjenter.no02.12.15
Turjenter.no13.06.16
Team Ida21.07.16
ANNONSE
Turjenter.no16.11.18
Maria Philippa Rossi14.12.18
ANNONSE
Turjenter.no31.10.18
Iselin Næss17.08.17
Turjenter.no07.12.15
Turjenter.no11.12.17
ANNONSE
Turjenter.no15.11.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen21.06.18
Turjenter.no12.11.15
Turjenter.no03.12.16
Turjenter.no09.12.16
Maria Stray Homme13.02.18
Jill Kristin Øie10.12.15
Guri Anne Hansen22.11.15
ANNONSE
Julie Korneliussen18.07.17
Turjenter.no28.03.17
Une Cecilie Oksvold01.03.18
Turjenter.no12.07.16
Turjenter.no15.02.16
Turjenter.no01.02.17
Turjenter.no25.02.16
Turjenter.no08.12.15
Turjenter.no08.11.15
Turjenter.no15.10.15
Guri Anne Hansen03.04.16
Turjenter.no19.11.15
ANNONSE
Turjenter.no04.09.18
Turjenter.no18.12.16
Turjenter.no26.12.16
Moa (Monica) Hundseid24.03.18
Maria Stray Homme16.02.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen05.07.16
Maria Stray Homme30.06.17
Moa (Monica) Hundseid29.07.18
Kari Schibevaag09.09.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen17.11.15
Iselin Næss01.08.17
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen22.03.18
Turjenter.no22.12.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen19.11.16
Turjenter.no14.02.17
Jill Kristin Øie10.12.18
Team Ida18.11.15
Iselin Næss24.11.16
Turjenter.no11.02.16
Turjenter.no17.10.15
Maria Stray Homme17.12.18
ANNONSE
Turjenter.no08.12.18
ANNONSE
Julie Korneliussen05.06.17
Turjenter.no14.12.17
ANNONSE
Kari Schibevaag30.04.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen09.10.17
Turjenter.no29.06.16
Turjenter.no30.03.16
Turjenter.no02.06.16
Turjenter.no14.11.16
Iselin Næss27.12.15
Guri Anne Hansen29.09.16
Turjenter.no16.12.15
Team Ida08.09.16
Turjenter.no06.12.15
Turjenter.no08.02.16
ANNONSE
Turjenter.no20.07.16
Maria Stray Homme05.07.17
Turjenter.no11.12.15
Turjenter.no09.11.15
Turjenter.no02.12.17
Turjenter.no08.02.17
ANNONSE
Britt-Ingunn Tafjord Walle06.09.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.05.17
Turjenter.no11.08.16
ANNONSE
Turjenter.no28.08.18
Une Cecilie Oksvold24.11.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen22.07.16
ANNONSE
Turjenter.no14.06.18
Turjenter.no09.12.18
Turjenter.no05.09.16
Maria Stray Homme11.06.18
Kari Schibevaag06.04.16
Turjenter.no22.12.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.08.17
Turjenter.no13.09.16
Turjenter.no01.08.16
ANNONSE
Turjenter.no06.12.18
Turjenter.no07.12.15
Turjenter.no22.12.17
Turjenter.no10.08.16
Turjenter.no10.07.17
Turjenter.no22.12.15
Kari Schibevaag10.08.17
Turjenter.no21.12.17
Jill Kristin Øie08.11.18
Ina Othilie Vikøren22.04.16
Turjenter.no15.12.17
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen03.10.18
ANNONSE
Turjenter.no19.09.18
Ina Othilie Vikøren20.11.17
ANNONSE
Ina Othilie Vikøren13.05.16
Turjenter.no28.11.15
ANNONSE
Turjenter.no20.12.18
ANNONSE
Turjenter.no09.10.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen30.05.16
Turjenter.no03.04.17
Kari Schibevaag03.10.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen28.06.17
Turjenter.no05.12.16
Turjenter.no04.07.17
ANNONSE
Julie Korneliussen20.06.16
Maria Stray Homme08.12.17
Turjenter.no19.04.17
Guri Anne Hansen28.07.16
Turjenter.no08.12.15
Turjenter.no08.08.17
Maria Philippa Rossi12.10.18
Turjenter.no04.12.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen01.05.16
Turjenter.no17.06.16
Maria Stray Homme21.03.17
ANNONSE
Turjenter.no14.12.18
Turjenter.no03.11.15
Turjenter.no24.10.16
Turjenter.no13.03.17
ANNONSE
Turjenter.no06.07.18
Turjenter.no25.10.15
Turjenter.no15.02.17
Turjenter.no16.11.15
Turjenter.no01.12.15
Maria Stray Homme04.08.17
ANNONSE
Turjenter.no07.12.18
Julie Korneliussen04.08.16
ANNONSE
Maria Stray Homme22.07.17
Turjenter.no12.12.17
Turjenter.no08.02.16
Turjenter.no23.01.17
Turjenter.no11.01.17
Turjenter.no04.12.17
Maria Stray Homme03.08.18
Turjenter.no08.11.16
Team Ida04.01.16
Turjenter.no03.12.17
Iselin Næss09.02.16
Turjenter.no08.01.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen16.03.18
Jill Kristin Øie26.01.16
Turjenter.no09.12.15
Team Ida31.01.17
Turjenter.no03.12.15
Turjenter.no02.12.16
Turjenter.no01.12.17
Astrid Furholt16.10.16
Kari Schibevaag14.09.18
Turjenter.no12.07.16
Turjenter.no08.05.17
Julie Korneliussen01.01.16
Gunhild og Helene11.10.18
Turjenter.no05.12.15
Turjenter.no24.03.17
Turjenter.no01.06.17
Turjenter.no29.01.16
Silje og Frida29.01.18
Turjenter.no11.01.16
Turjenter.no12.10.15
Jill Kristin Øie13.09.17
ANNONSE
Turjenter.no16.12.18
ANNONSE
Turjenter.no02.06.18
Turjenter.no10.02.16
Maria Philippa Rossi01.11.18
Turjenter.no16.11.16
Team Ida31.01.16
Turjenter.no19.12.16
Jill Kristin Øie19.04.16
Silje og Frida31.10.17
Turjenter.no22.06.16
Turjenter.no24.12.17
Team Ida21.06.16
ANNONSE
Maria Stray Homme10.04.18
Maria Philippa Rossi03.07.18
ANNONSE
Turjenter.no15.12.15
Turjenter.no04.04.16
Turjenter.no27.01.16
ANNONSE
Iselin Næss06.11.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen26.08.16
Turjenter.no11.05.16
Une Cecilie Oksvold14.09.18
Turjenter.no17.11.16
Turjenter.no25.09.16
Turjenter.no03.09.15
Britt-Ingunn Tafjord Walle15.11.17
Turjenter.no16.12.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen19.07.16
Gunhild og Helene18.10.18
Ina Othilie Vikøren15.02.18
ANNONSE
Turjenter.no07.11.18
Turjenter.no12.09.16
ANNONSE
Julie Korneliussen13.10.16
Gunhild og Helene05.06.18
Turjenter.no27.09.16
Turjenter.no06.03.17
Turjenter.no19.09.16
Turjenter.no11.12.18
Turjenter.no12.12.15
Turjenter.no24.12.16
ANNONSE
Julie Korneliussen16.11.17
Turjenter.no26.10.15
Turjenter.no20.12.17
Silje og Frida15.09.17
Iselin Næss20.11.17
ANNONSE
Gunhild og Helene10.11.17
ANNONSE
Turjenter.no16.08.18
Turjenter.no07.03.16
Turjenter.no27.11.15
Turjenter.no30.03.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen29.08.17
Turjenter.no02.12.18
Turjenter.no28.11.16
ANNONSE
Guri Anne Hansen27.03.16
Turjenter.no27.02.17
ANNONSE
Gunhild og Helene06.09.17
ANNONSE
Bodil Dorothea Gilje21.03.18
Turjenter.no16.12.16
Maria Stray Homme21.05.18
Ina Othilie Vikøren24.04.17
Julie Korneliussen10.04.17
Turjenter.no11.03.16
Julie Korneliussen21.10.15
Jill Kristin Øie25.06.16
ANNONSE
Turjenter.no22.11.18
Turjenter.no17.08.16
Turjenter.no26.07.16
Turjenter.no27.05.17
Turjenter.no18.04.16
Ina Othilie Vikøren08.03.17
Turjenter.no25.05.16
Maria Stray Homme29.10.18
Britt-Ingunn Tafjord Walle10.03.17
Jill Kristin Øie14.12.17
Jill Kristin Øie21.02.16
Turjenter.no14.12.16
ANNONSE
Turjenter.no24.09.18
ANNONSE
Bodil Dorothea Gilje18.11.18
ANNONSE
Maria Philippa Rossi22.08.18
ANNONSE
Ina Othilie Vikøren13.07.17
Gunhild og Helene15.03.18
Turjenter.no19.12.16
Turjenter.no26.06.17
Turjenter.no09.10.16
Turjenter.no05.07.17
Turjenter.no10.12.17
Marte Tveten20.09.16
ANNONSE
Turjenter.no17.07.18
Turjenter.no01.12.15
Turjenter.no09.09.16
Turjenter.no24.07.17
Turjenter.no21.12.16
Turjenter.no27.07.17
Turjenter.no06.10.15
Turjenter.no20.02.17
Turjenter.no27.06.16
ANNONSE
Julie Korneliussen01.07.16
Julie Korneliussen22.08.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen05.11.17
Turjenter.no06.12.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.09.15
Marte Tveten10.04.16
Turjenter.no23.11.16
ANNONSE
Bodil Dorothea Gilje12.09.18
Turjenter.no19.05.16
Gunhild og Helene20.04.18
Gunhild og Helene04.06.18
Turjenter.no23.03.16
Turjenter.no03.12.15
Ina Othilie Vikøren26.02.18
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold16.04.18
Guri Anne Hansen19.03.17
Turjenter.no13.12.18
ANNONSE
Turjenter.no04.12.18
Turjenter.no12.12.16
Turjenter.no23.05.16
Turjenter.no10.10.16
Turjenter.no10.12.15
Turjenter.no13.12.17
Turjenter.no13.12.15
Turjenter.no15.11.15
ANNONSE
Turjenter.no16.07.18
Silje og Frida05.09.17
Turjenter.no08.12.16
Gunhild og Helene11.05.18
ANNONSE
Turjenter.no03.12.18
Ina Othilie Vikøren30.01.17
Guri Anne Hansen11.09.17
ANNONSE
Kari Schibevaag07.04.17
Turjenter.no03.04.18
Turjenter.no12.10.16
Turjenter.no18.12.15
Turjenter.no29.02.16
Turjenter.no07.08.17
Ina Othilie Vikøren10.12.17
Turjenter.no12.03.16
Turjenter.no18.10.17
ANNONSE
Maria Stray Homme02.09.17
Ina Othilie Vikøren22.11.17
Britt-Ingunn Tafjord Walle11.10.16
Turjenter.no14.03.16
ANNONSE
Turjenter.no13.12.18
Turjenter.no12.12.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen07.11.15
Julie Korneliussen14.12.15
Turjenter.no07.12.16
Jill Kristin Øie23.10.17
Turjenter.no14.12.16
Turjenter.no13.11.15
Guri Anne Hansen12.06.16
Turjenter.no12.12.15
Turjenter.no02.05.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen14.10.15
Team Ida18.08.16
Turjenter.no25.10.16
Turjenter.no07.12.16
Turjenter.no13.12.16
Turjenter.no01.12.15
Turjenter.no21.09.16
ANNONSE
Julie Korneliussen15.05.17
ANNONSE
Julie Korneliussen06.10.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen02.08.16
Turjenter.no11.07.16
ANNONSE
Turjenter.no21.12.18
Turjenter.no25.01.17
Turjenter.no30.10.15
Jill Kristin Øie19.05.17
ANNONSE
Maria Stray Homme16.08.17
Guri Anne Hansen18.04.18
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold06.02.18
Julie Korneliussen09.05.16
Turjenter.no19.12.18
ANNONSE
Gunhild og Helene20.07.18
Guri Anne Hansen14.10.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle09.07.18
Turjenter.no22.02.16
ANNONSE
Kari Schibevaag02.08.18
ANNONSE
Turjenter.no11.08.17
Turjenter.no09.12.15
Turjenter.no20.12.16
Turjenter.no25.11.15
ANNONSE
Turjenter.no01.12.18
ANNONSE
Maria Stray Homme16.10.18
Turjenter.no01.06.16
Turjenter.no03.02.16
ANNONSE
Kari Schibevaag28.04.16
Turjenter.no10.01.16
Turjenter.no08.12.15
Julie Korneliussen14.08.16
Jill Kristin Øie09.10.15
Turjenter.no18.01.17
Turjenter.no04.07.16
Turjenter.no19.06.17
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Meld deg på
vårt nyhetsbrev
Mailchimp form
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this