En liten påminnelse om bålvett.

15.april - 15. september er det generelt forbud mot å brenne bål.Det er likevel lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Jill har tipsene!
Skrevet av: Jill Kristin Øie
Publisert: 27.04.17

DSC02227

 I tidsrommet 15. april – 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og mark uten særskilt tillatelse. De fleste av oss turentusiaster har godt bålvett. Det er likevel innafor å repetere litt om hva bålbrenning i sommerhalvåret kan innebære i denne perioden. Kanskje er du også en som er står i startgropen av ditt nye turliv og søker litt kunnskap. Man finner jo mye informasjon bare ved å gjøre et googlesøk. Men her har jeg samlet noen få tankerekker og en paragraf.

 Å sitte ved et bål i utmarken er rett en høydare i livet. Den velkjente knitrelyden får frem urinstinktet i oss. Jeg tror mange får en helt annen ro ved bålet enn man evntuelt ville få andre steder. Jeg finner det fasinerende at for tusener av år siden satt vi på samme måten.  Andre behov og fasiliteter, men jeg liker å tenke at den grunnleggende følelsen for å skape ro og harmoni i kroppen var den samme da som nå. Og ikke minst har det vært et naturlig samlingspunkt.

Jeg vil også tro at vær, vind, sted og «bebyggelse» var noe man også tok i betrakning da når man kveiket opp bålet.  Det er iallefall viktig å tenke over før man fyrer løst med fyrstikkene sine. Skogbranner blir ofte til av uforsiktig bruk av ild. Da klinkes det til med paragrafer så uvettige folk kan forholde seg til. Denne ble  oppdatert 1. januar  i fjor.

PARAGRAFEN LYDER FØLGENDE:

§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

DSC02225

Finn gjerne en bålplass som allerede er etablert. Denne lå en fin meter fra vannekanten.  Siden det var vindstille var det innafor å lage et lite bål. Jeg fant likevel noe steiner ekstra til å bygge opp bålgruven med. Siden marken alt hadde blitt ganske tørr, vannet jeg et godt område rundt bålet før jeg fyrte. Samme prosess når jeg skulle slukke. Et par ekstra omganger med vann skader ikke.

Synes å huske jeg leste et indiansk ordtak et sted som lød følgende:

«DEN HVITE MANNS BÅL ER ALLTID FOR STORT».

Du kommer deg langt med et lite bål. Ikke fyr mer en du har behov for. Det skal egentlig ikke så mye ved til før du får kokt opp kaffekjelen.  Finn gammel tørr ved på bakken og fyr litt etter litt. Ikke legg all veden på bålet umiddelbart.  Da har du også lettere kontroll.

DSC02307
Jauda! Heilt innafor dette!
DSC02131
Naturen…..♥
DSC02133
Du finner faktisk et » Alaskanlife» på sunnmøre også….

BÅLREGLER Å HA MED I TURSEKKEN:

 • Bruk helst bålgruver som alt er etablert.
 • Sjekke værmeldingen, det kan raskt blåse opp.
 • Rydd gjerne på bakken og bruk kvistene som ligger der.
 • Vann tilgjengelig.
 • Ikke lag bålet større enn at du har kontroll over.
 • Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til vindretning/styrke og vegetasjon.
 •  Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende)
 • Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent.
 • Bygg opp steiner rundt bålet. / Bålgruve.
 • Forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket.
 • Om uhellet er ute, bruk grener til å prøve å slukke, stripp grenen nesten helt ned til noen få blader igjen. ikke slå men kost tilbake mot flammene. Ring 110.
 • Ta med deg søppel 
 • Alltid en ansvarlig person ved bålet.

Her kan du sjekke SKOGBRANNFAREN der du bor.

 Så da avslutter jeg med å ønske deg en sabla fin tur:))
Instagram: jilloieremme
Blogglisten hits
 
ALDER: 48
BOSTED: Vigra
Une Cecilie Oksvold11.01.18
Kristin Folsland20.07.17
ANNONSE
ANNONSE
Julie Korneliussen14.04.17
Turjenter.no11.12.15
Turjenter.no02.12.16
Team Ida08.09.16
ANNONSE
Turjenter.no02.06.18
Turjenter.no07.08.17
Turjenter.no11.03.16
Turjenter.no04.04.16
Maria Stray Homme16.02.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.05.17
ANNONSE
Ina Othilie Vikøren13.07.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen26.08.16
Guri Anne Hansen11.09.17
Kari Schibevaag14.09.18
Turjenter.no15.02.17
Tonje Blomseth03.05.16
Turjenter.no26.12.16
Maria Philippa Rossi07.08.18
Turjenter.no19.12.17
Turjenter.no11.12.16
Iselin Næss01.08.17
Turjenter.no19.09.16
Turjenter.no06.12.17
Turjenter.no19.06.16
Turjenter.no01.02.17
Moa (Monica) Hundseid29.06.18
Turjenter.no15.10.15
Turjenter.no23.12.17
Turjenter.no29.06.16
Turjenter.no07.12.15
Guri Anne Hansen28.07.16
Guri Anne Hansen03.09.15
Turjenter.no18.12.17
Turjenter.no01.12.16
Turjenter.no10.12.16
Maria Stray Homme21.05.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen22.07.16
Turjenter.no11.07.16
Team Ida18.11.15
Turjenter.no11.08.16
Gunhild og Helene11.04.18
Turjenter.no19.04.17
Turjenter.no01.02.16
Turjenter.no10.12.17
Turjenter.no20.07.16
ANNONSE
Turjenter.no09.12.16
ANNONSE
Julie Korneliussen18.07.17
Turjenter.no25.04.16
Team Ida04.04.17
Turjenter.no06.10.15
Turjenter.no22.12.16
Julie Korneliussen04.08.16
Maria Stray Homme13.06.17
ANNONSE
Maria Stray Homme22.07.17
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold06.02.18
Turjenter.no01.12.15
Jill Kristin Øie13.09.17
Christin Oldebråten27.10.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.08.17
ANNONSE
Gunhild og Helene02.11.17
Gunhild og Helene15.03.18
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen21.02.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen30.05.16
ANNONSE
Maria Stray Homme14.05.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.03.17
Gunhild og Helene05.06.18
Ina Othilie Vikøren22.04.16
Turjenter.no04.12.15
ANNONSE
Julie Korneliussen23.06.16
Turjenter.no03.11.16
Turjenter.no12.07.16
Moa (Monica) Hundseid02.03.18
Turjenter.no27.12.17
Turjenter.no18.04.16
Turjenter.no08.01.17
Turjenter.no06.04.16
Turjenter.no25.05.16
Turjenter.no12.05.17
Team Ida04.01.16
Tonje Blomseth06.01.16
Kari Schibevaag20.10.16
Maria Stray Homme30.11.17
ANNONSE
Kari Schibevaag28.04.16
Turjenter.no25.09.16
Turjenter.no01.06.17
Maria Stray Homme14.02.17
ANNONSE
Kari Schibevaag27.05.16
Jill Kristin Øie21.02.16
Turjenter.no08.12.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen17.11.15
Maria Stray Homme02.08.17
Maria Stray Homme30.06.17
Turjenter.no19.04.17
Turjenter.no21.12.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle10.03.17
Turjenter.no17.06.16
Turjenter.no24.12.16
Team Ida21.06.16
ANNONSE
Maria Stray Homme14.01.18
Turjenter.no12.12.15
Turjenter.no07.09.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle09.02.17
Moa (Monica) Hundseid12.07.18
Une Cecilie Oksvold01.03.18
Jill Kristin Øie16.03.17
Turjenter.no25.02.16
Turjenter.no12.12.15
Une Cecilie Oksvold27.06.18
Turjenter.no18.12.16
Turjenter.no27.09.17
Turjenter.no26.06.17
Gunhild og Helene20.04.18
Turjenter.no02.05.16
Turjenter.no21.12.15
Turjenter.no25.10.15
Turjenter.no18.10.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen05.07.16
Silje og Frida05.09.17
Turjenter.no13.03.17
Jill Kristin Øie26.01.16
Kari Schibevaag10.08.17
Turjenter.no16.12.17
Turjenter.no18.10.16
Jill Kristin Øie26.05.16
ANNONSE
Turjenter.no16.07.18
ANNONSE
Turjenter.no14.06.18
Julie Korneliussen14.02.16
Gunhild og Helene11.05.18
Guri Anne Hansen19.03.17
Bodil Dorothea Gilje21.03.18
Turjenter.no13.12.16
Turjenter.no03.04.17
Turjenter.no11.12.15
Jill Kristin Øie14.12.17
Ina Othilie Vikøren22.11.17
Guri Anne Hansen21.04.16
Silje og Frida29.01.18
Turjenter.no13.06.16
ANNONSE
Maria Stray Homme04.08.17
Turjenter.no24.12.17
Turjenter.no06.07.16
Turjenter.no15.08.16
Turjenter.no11.05.16
Turjenter.no04.12.17
Jill Kristin Øie10.12.15
Turjenter.no21.09.16
Guri Anne Hansen14.10.16
Jill Kristin Øie19.05.17
Iselin Næss24.08.18
ANNONSE
Julie Korneliussen16.11.17
Marte Tveten20.09.16
Turjenter.no04.07.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen07.11.15
Turjenter.no10.04.17
Turjenter.no27.11.15
Turjenter.no15.06.16
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold16.05.18
Julie Korneliussen28.02.16
Turjenter.no03.12.17
ANNONSE
Julie Korneliussen05.06.17
ANNONSE
Kari Schibevaag03.10.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen09.10.17
Ina Othilie Vikøren12.01.16
Turjenter.no16.12.15
Turjenter.no08.08.17
Turjenter.no23.12.16
Silje og Frida31.10.17
Turjenter.no15.12.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen18.02.16
Turjenter.no08.12.15
Turjenter.no23.08.16
Jill Kristin Øie07.08.16
Guri Anne Hansen24.07.16
Turjenter.no15.12.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen12.04.16
Julie Korneliussen27.04.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen16.03.18
Turjenter.no04.12.16
Turjenter.no22.12.17
Maria Stray Homme03.08.18
Turjenter.no31.07.17
Turjenter.no02.03.16
ANNONSE
Gunhild og Helene06.09.17
Team Ida18.08.16
Turjenter.no05.09.16
Turjenter.no30.03.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen01.05.16
Turjenter.no11.02.16
Turjenter.no17.11.16
Turjenter.no06.04.17
Turjenter.no01.03.17
Turjenter.no29.08.16
Turjenter.no16.01.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen28.06.17
Turjenter.no17.10.16
Turjenter.no24.07.17
Turjenter.no07.12.15
Turjenter.no25.07.16
Turjenter.no18.12.15
Silje og Frida13.10.17
Turjenter.no13.09.16
Kristin Folsland20.07.17
Turjenter.no20.12.16
Turjenter.no11.04.16
ANNONSE
Gunhild og Helene20.07.18
Turjenter.no17.12.16
Turjenter.no01.03.17
Turjenter.no03.11.15
Maria Stray Homme05.07.17
Turjenter.no23.03.16
Maria Stray Homme21.03.17
Une Cecilie Oksvold14.09.18
Turjenter.no24.03.17
Turjenter.no23.11.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen03.10.16
Turjenter.no13.04.16
Turjenter.no03.12.15
Jill Kristin Øie19.04.16
ANNONSE
Julie Korneliussen30.10.16
Turjenter.no08.02.16
Guri Anne Hansen18.04.18
Turjenter.no13.12.15
Turjenter.no09.09.16
Guri Anne Hansen29.09.16
Astrid Furholt16.10.16
Turjenter.no02.05.17
ANNONSE
Turjenter.no31.05.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen19.04.18
Turjenter.no01.12.17
ANNONSE
Ina Othilie Vikøren13.05.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle11.10.16
Silje og Frida15.09.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen20.01.16
Turjenter.no17.02.16
Turjenter.no19.12.15
Turjenter.no05.12.17
Turjenter.no09.12.15
Turjenter.no08.11.16
Turjenter.no27.07.17
Turjenter.no13.11.15
Tonje Blomseth12.07.16
ANNONSE
Gunhild og Helene26.10.17
Turjenter.no22.11.16
Turjenter.no12.11.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen14.10.15
Kari Schibevaag17.07.16
Turjenter.no08.12.15
Turjenter.no14.12.17
Turjenter.no08.02.17
Turjenter.no06.12.17
Turjenter.no27.04.16
Turjenter.no15.02.16
Turjenter.no18.10.16
Turjenter.no14.12.15
Une Cecilie Oksvold14.06.18
Ina Othilie Vikøren16.02.16
Turjenter.no26.12.15
Turjenter.no09.10.16
Jill Kristin Øie10.11.15
Julie Korneliussen14.08.16
Kari Schibevaag09.09.16
ANNONSE
Turjenter.no17.07.18
Turjenter.no13.02.17
Turjenter.no21.08.17
Julie Korneliussen09.05.16
Turjenter.no02.12.15
Turjenter.no11.01.17
Guri Anne Hansen22.09.16
Turjenter.no10.01.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen02.08.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle25.07.17
Turjenter.no22.01.16
Turjenter.no18.12.15
Turjenter.no17.01.17
Julie Korneliussen22.08.17
Turjenter.no16.12.15
Turjenter.no28.08.17
Turjenter.no18.01.17
Turjenter.no15.05.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen22.03.18
Turjenter.no01.08.16
Silje og Frida30.07.17
ANNONSE
Iselin Næss06.11.15
ANNONSE
Turjenter.no04.09.18
Ina Othilie Vikøren08.03.17
Turjenter.no05.10.16
Turjenter.no27.01.16
Turjenter.no12.03.16
Turjenter.no13.12.15
Team Ida13.07.18
Turjenter.no07.06.17
Turjenter.no11.01.16
Julie Korneliussen16.02.18
Turjenter.no20.01.16
ANNONSE
Kari Schibevaag07.04.17
Ina Othilie Vikøren30.01.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen21.06.18
Turjenter.no30.11.15
ANNONSE
Bodil Dorothea Gilje12.09.18
Turjenter.no07.12.16
Team Ida12.11.15
Turjenter.no16.12.16
Turjenter.no26.07.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen19.07.16
Turjenter.no14.08.17
Turjenter.no19.12.16
Turjenter.no28.11.15
Turjenter.no06.03.17
Turjenter.no27.09.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen04.05.17
Turjenter.no11.12.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.09.15
Astrid Furholt24.08.16
ANNONSE
Turjenter.no24.07.18
Turjenter.no16.11.15
Maria Stray Homme08.12.17
Britt-Ingunn Tafjord Walle27.12.16
Turjenter.no15.11.15
Turjenter.no18.07.16
Ina Othilie Vikøren10.12.17
Turjenter.no03.02.16
Julie Korneliussen01.01.16
Ina Othilie Vikøren15.02.18
Turjenter.no10.08.16
Iselin Næss22.11.17
Turjenter.no08.06.16
ANNONSE
Kari Schibevaag02.08.18
Maria Philippa Rossi03.07.18
Turjenter.no10.02.16
Turjenter.no01.11.16
Guri Anne Hansen12.06.16
Jill Kristin Øie09.10.15
Turjenter.no05.12.15
ANNONSE
Maria Stray Homme06.06.18
Turjenter.no01.12.15
Turjenter.no05.07.17
Turjenter.no20.03.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen30.12.15
Turjenter.no07.12.15
ANNONSE
Turjenter.no16.08.18
Iselin Næss24.11.16
Turjenter.no07.07.16
Turjenter.no08.02.16
Turjenter.no02.12.15
Britt-Ingunn Tafjord Walle06.09.16
Turjenter.no20.02.17
Turjenter.no15.02.16
Turjenter.no22.02.17
Moa (Monica) Hundseid29.07.18
Guri Anne Hansen03.04.16
Team Ida22.05.16
Turjenter.no28.03.17
Ina Othilie Vikøren24.04.17
Guri Anne Hansen22.11.15
Turjenter.no09.02.18
Turjenter.no22.09.15
Team Ida21.07.16
Iselin Næss17.08.17
ANNONSE
Julie Korneliussen20.06.16
ANNONSE
Gunhild og Helene20.11.17
Guri Anne Hansen09.01.17
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen05.11.17
Turjenter.no14.12.16
Turjenter.no01.12.15
Maria Stray Homme16.10.17
Gunhild og Helene04.06.18
ANNONSE
Turjenter.no28.08.18
Turjenter.no12.09.16
Turjenter.no25.01.16
Turjenter.no04.12.15
ANNONSE
Christin Oldebråten06.01.17
Turjenter.no14.12.16
Turjenter.no08.12.15
Turjenter.no04.09.17
Kari Schibevaag06.04.16
Jill Kristin Øie30.12.16
Turjenter.no25.11.15
Turjenter.no12.12.17
Turjenter.no06.12.15
Turjenter.no20.04.16
Turjenter.no01.06.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen29.08.17
Turjenter.no23.02.16
Turjenter.no13.12.17
Turjenter.no28.10.16
Turjenter.no25.10.16
Turjenter.no20.12.15
ANNONSE
Turjenter.no07.06.18
ANNONSE
Maria Stray Homme02.09.17
Turjenter.no02.12.17
Turjenter.no07.03.16
ANNONSE
Julie Korneliussen01.07.16
Turjenter.no19.05.16
Jill Kristin Øie18.04.17
Turjenter.no21.12.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen05.04.17
Maria Stray Homme11.06.18
ANNONSE
Kari Schibevaag30.04.17
Julie Korneliussen10.10.15
Guri Anne Hansen03.02.17
Turjenter.no23.11.15
Turjenter.no06.02.17
ANNONSE
Kari Schibevaag21.08.18
Marte Tveten25.04.17
Turjenter.no17.12.15
ANNONSE
Turjenter.no04.06.18
Jill Kristin Øie23.10.17
Turjenter.no19.06.17
Turjenter.no06.12.17
Team Ida31.01.17
Turjenter.no14.11.16
ANNONSE
Turjenter.no08.08.18
Turjenter.no17.12.17
Britt-Ingunn Tafjord Walle15.11.17
Turjenter.no04.01.17
Turjenter.no08.12.17
Julie Korneliussen14.12.15
Turjenter.no03.08.17
Turjenter.no24.10.15
Turjenter.no01.12.16
Turjenter.no04.10.16
Turjenter.no08.11.15
ANNONSE
Kari Schibevaag12.07.17
Turjenter.no13.01.16
Turjenter.no23.01.17
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold13.05.18
Guri Anne Hansen26.03.16
Turjenter.no22.05.17
Turjenter.no10.12.15
ANNONSE
Maria Stray Homme10.04.18
Turjenter.no16.03.16
Turjenter.no30.06.16
Jill Kristin Øie25.11.17
Julie Korneliussen21.10.15
Turjenter.no04.07.17
Turjenter.no10.10.16
Turjenter.no26.05.17
Turjenter.no08.08.16
Jill Kristin Øie28.07.17
Turjenter.no12.10.15
Turjenter.no15.12.17
Britt-Ingunn Tafjord Walle09.07.18
ANNONSE
Julie Korneliussen15.05.17
Turjenter.no30.10.15
Julie Korneliussen10.04.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen03.12.15
Turjenter.no27.06.16
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen19.11.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen10.01.18
Maria Stray Homme09.05.18
Turjenter.no17.10.15
Turjenter.no28.11.16
Ina Othilie Vikøren22.11.17
ANNONSE
Julie Korneliussen06.10.17
Maria Stray Homme13.02.18
Turjenter.no17.08.16
Turjenter.no26.10.15
Turjenter.no02.10.17
Turjenter.no17.07.17
Ina Othilie Vikøren26.02.18
Turjenter.no09.03.16
Turjenter.no19.12.16
Turjenter.no25.01.17
Jill Kristin Øie25.06.16
Turjenter.no12.12.16
Kari Schibevaag15.11.16
Une Cecilie Oksvold21.02.18
Guri Anne Hansen29.12.15
Turjenter.no20.11.15
Turjenter.no29.01.16
Turjenter.no18.04.17
Turjenter.no11.08.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen04.03.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen26.01.16
Guri Anne Hansen12.02.16
Turjenter.no23.10.15
Turjenter.no19.11.15
ANNONSE
Guri Anne Hansen27.03.16
Turjenter.no24.12.15
Turjenter.no12.10.16
Turjenter.no08.03.17
Turjenter.no27.05.17
Turjenter.no21.12.17
Turjenter.no09.12.15
Iselin Næss27.12.15
Turjenter.no27.02.17
Turjenter.no03.12.15
Marte Tveten10.04.16
Turjenter.no03.12.16
Turjenter.no02.12.15
Turjenter.no21.06.17
Turjenter.no29.02.16
Turjenter.no30.01.17
Turjenter.no07.11.16
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold11.02.18
Kari Schibevaag28.12.16
ANNONSE
Maria Philippa Rossi22.08.18
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold16.04.18
Turjenter.no02.06.16
Tonje Blomseth03.09.15
Turjenter.no07.12.16
Turjenter.no24.10.16
Maria Stray Homme20.04.18
Iselin Næss09.02.16
ANNONSE
Turjenter.no01.08.18
Moa (Monica) Hundseid24.03.18
Tonje Blomseth19.10.15
Turjenter.no22.12.15
Turjenter.no22.02.16
Turjenter.no05.01.16
Iselin Næss05.08.16
Team Ida31.01.16
ANNONSE
Turjenter.no06.07.18
Turjenter.no10.07.17
ANNONSE
Turjenter.no19.09.18
ANNONSE
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold09.04.18
Jill Kristin Øie14.07.16
ANNONSE
Maria Stray Homme16.08.17
Turjenter.no14.02.17
Gunhild og Helene07.05.18
Turjenter.no23.12.15
Turjenter.no22.12.15
Turjenter.no22.06.16
Turjenter.no03.08.16
ANNONSE
Turjenter.no11.09.18
Turjenter.no23.05.16
Turjenter.no29.05.17
Team Ida03.04.18
ANNONSE
Kari Schibevaag10.05.16
Turjenter.no09.11.15
Turjenter.no02.06.17
Gunhild og Helene19.06.18
Turjenter.no12.06.17
Turjenter.no03.04.18
Turjenter.no03.11.15
Silje og Frida31.08.17
ANNONSE
Julie Korneliussen13.10.16
Turjenter.no02.02.17
Turjenter.no09.12.17
Julie Korneliussen06.10.15
Turjenter.no06.12.16
Turjenter.no16.11.16
Turjenter.no22.11.16
Team Ida03.05.17
Turjenter.no31.10.16
Turjenter.no08.05.17
Turjenter.no22.08.16
Turjenter.no30.03.16
ANNONSE
Guri Anne Hansen08.04.16
Turjenter.no12.12.16
ANNONSE
Gunhild og Helene10.11.17
Christin Oldebråten10.10.17
Turjenter.no05.12.16
Turjenter.no05.12.16
Turjenter.no18.01.16
Turjenter.no20.12.17
Tonje Blomseth25.03.16
Turjenter.no14.03.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen22.03.16
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Meld deg på
vårt nyhetsbrev
Mailchimp form
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this