En liten påminnelse om bålvett.

15.april - 15. september er det generelt forbud mot å brenne bål.Det er likevel lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Jill har tipsene!
Skrevet av: Jill Kristin Øie
Publisert: 27.04.17

DSC02227

 I tidsrommet 15. april – 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og mark uten særskilt tillatelse. De fleste av oss turentusiaster har godt bålvett. Det er likevel innafor å repetere litt om hva bålbrenning i sommerhalvåret kan innebære i denne perioden. Kanskje er du også en som er står i startgropen av ditt nye turliv og søker litt kunnskap. Man finner jo mye informasjon bare ved å gjøre et googlesøk. Men her har jeg samlet noen få tankerekker og en paragraf.

 Å sitte ved et bål i utmarken er rett en høydare i livet. Den velkjente knitrelyden får frem urinstinktet i oss. Jeg tror mange får en helt annen ro ved bålet enn man evntuelt ville få andre steder. Jeg finner det fasinerende at for tusener av år siden satt vi på samme måten.  Andre behov og fasiliteter, men jeg liker å tenke at den grunnleggende følelsen for å skape ro og harmoni i kroppen var den samme da som nå. Og ikke minst har det vært et naturlig samlingspunkt.

Jeg vil også tro at vær, vind, sted og «bebyggelse» var noe man også tok i betrakning da når man kveiket opp bålet.  Det er iallefall viktig å tenke over før man fyrer løst med fyrstikkene sine. Skogbranner blir ofte til av uforsiktig bruk av ild. Da klinkes det til med paragrafer så uvettige folk kan forholde seg til. Denne ble  oppdatert 1. januar  i fjor.

PARAGRAFEN LYDER FØLGENDE:

§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

DSC02225

Finn gjerne en bålplass som allerede er etablert. Denne lå en fin meter fra vannekanten.  Siden det var vindstille var det innafor å lage et lite bål. Jeg fant likevel noe steiner ekstra til å bygge opp bålgruven med. Siden marken alt hadde blitt ganske tørr, vannet jeg et godt område rundt bålet før jeg fyrte. Samme prosess når jeg skulle slukke. Et par ekstra omganger med vann skader ikke.

Synes å huske jeg leste et indiansk ordtak et sted som lød følgende:

«DEN HVITE MANNS BÅL ER ALLTID FOR STORT».

Du kommer deg langt med et lite bål. Ikke fyr mer en du har behov for. Det skal egentlig ikke så mye ved til før du får kokt opp kaffekjelen.  Finn gammel tørr ved på bakken og fyr litt etter litt. Ikke legg all veden på bålet umiddelbart.  Da har du også lettere kontroll.

DSC02307
Jauda! Heilt innafor dette!
DSC02131
Naturen…..♥
DSC02133
Du finner faktisk et » Alaskanlife» på sunnmøre også….

BÅLREGLER Å HA MED I TURSEKKEN:

 • Bruk helst bålgruver som alt er etablert.
 • Sjekke værmeldingen, det kan raskt blåse opp.
 • Rydd gjerne på bakken og bruk kvistene som ligger der.
 • Vann tilgjengelig.
 • Ikke lag bålet større enn at du har kontroll over.
 • Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til vindretning/styrke og vegetasjon.
 •  Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende)
 • Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent.
 • Bygg opp steiner rundt bålet. / Bålgruve.
 • Forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket.
 • Om uhellet er ute, bruk grener til å prøve å slukke, stripp grenen nesten helt ned til noen få blader igjen. ikke slå men kost tilbake mot flammene. Ring 110.
 • Ta med deg søppel 
 • Alltid en ansvarlig person ved bålet.

Her kan du sjekke SKOGBRANNFAREN der du bor.

 Så da avslutter jeg med å ønske deg en sabla fin tur:))
Instagram: jilloieremme
Blogglisten hits
 
ALDER: 48
BOSTED: Vigra
Britt-Ingunn Tafjord Walle15.11.17
Turjenter.no11.12.15
Turjenter.no10.10.16
Turjenter.no09.12.16
Turjenter.no08.03.17
Turjenter.no16.11.15
Turjenter.no05.12.16
Turjenter.no06.12.17
ANNONSE
Turjenter.no24.09.18
Jill Kristin Øie26.01.16
ANNONSE
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold06.02.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen16.03.18
Jill Kristin Øie18.04.17
Turjenter.no09.02.18
Astrid Furholt24.08.16
Maria Stray Homme30.06.17
Turjenter.no22.09.15
Jill Kristin Øie19.05.17
Turjenter.no06.12.17
Turjenter.no19.06.17
Turjenter.no21.06.17
Turjenter.no11.12.17
Guri Anne Hansen22.11.15
ANNONSE
Julie Korneliussen14.04.17
Turjenter.no24.12.15
Silje og Frida30.07.17
Turjenter.no22.06.16
ANNONSE
Turjenter.no02.10.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen05.07.16
Turjenter.no28.11.16
ANNONSE
Maria Stray Homme11.06.18
Turjenter.no19.12.16
Turjenter.no18.10.16
ANNONSE
Turjenter.no06.07.18
Turjenter.no19.12.15
Jill Kristin Øie16.03.17
Turjenter.no31.07.17
ANNONSE
Turjenter.no02.05.16
Turjenter.no20.04.16
Turjenter.no26.06.17
Turjenter.no20.01.16
Julie Korneliussen01.01.16
Turjenter.no24.12.16
Turjenter.no19.06.16
ANNONSE
Turjenter.no04.06.18
Turjenter.no20.12.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen17.11.15
Marte Tveten10.04.16
Turjenter.no13.12.17
Ina Othilie Vikøren24.04.17
Turjenter.no17.12.17
Turjenter.no23.01.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.09.15
ANNONSE
Britt-Ingunn Tafjord Walle09.07.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen26.08.16
ANNONSE
Turjenter.no07.08.17
Turjenter.no18.12.17
Britt-Ingunn Tafjord Walle25.07.17
Turjenter.no13.12.15
Turjenter.no23.11.15
Turjenter.no25.01.17
Julie Korneliussen14.08.16
Turjenter.no19.11.15
Turjenter.no12.06.17
Guri Anne Hansen09.01.17
Guri Anne Hansen03.09.15
Turjenter.no25.10.16
Turjenter.no25.02.16
ANNONSE
Maria Philippa Rossi22.08.18
Turjenter.no08.02.16
ANNONSE
Turjenter.no11.09.18
Turjenter.no15.05.17
Moa (Monica) Hundseid02.03.18
Iselin Næss17.08.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen19.11.16
Maria Stray Homme20.04.18
Astrid Furholt16.10.16
ANNONSE
Julie Korneliussen06.10.17
Team Ida04.01.16
ANNONSE
Turjenter.no24.10.18
Turjenter.no18.12.16
Team Ida03.05.17
Turjenter.no24.10.16
Turjenter.no12.12.16
Turjenter.no17.12.15
Turjenter.no28.11.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen26.01.16
Turjenter.no07.12.16
Julie Korneliussen10.04.17
Iselin Næss01.08.17
ANNONSE
Turjenter.no08.08.18
Turjenter.no02.03.16
Turjenter.no07.07.16
Turjenter.no17.10.16
ANNONSE
Turjenter.no16.07.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen09.10.17
Turjenter.no27.05.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen22.07.16
Turjenter.no04.04.16
Turjenter.no15.08.16
Kari Schibevaag06.04.16
Jill Kristin Øie10.12.15
Turjenter.no24.07.17
Turjenter.no11.04.16
Maria Stray Homme21.05.18
Maria Philippa Rossi12.10.18
ANNONSE
Turjenter.no28.08.18
Turjenter.no12.12.15
Turjenter.no21.12.15
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold16.05.18
ANNONSE
Turjenter.no16.11.18
ANNONSE
Turjenter.no15.11.18
Ina Othilie Vikøren26.02.18
Turjenter.no06.12.16
ANNONSE
Turjenter.no19.09.18
Turjenter.no19.04.17
Turjenter.no28.03.17
Guri Anne Hansen12.02.16
Turjenter.no03.04.18
Turjenter.no07.12.16
Turjenter.no12.05.17
ANNONSE
Maria Stray Homme14.01.18
Jill Kristin Øie19.04.16
Turjenter.no18.10.17
ANNONSE
Julie Korneliussen20.06.16
Turjenter.no12.12.17
Guri Anne Hansen12.06.16
Jill Kristin Øie07.08.16
Julie Korneliussen21.10.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen28.06.17
Turjenter.no05.12.15
Turjenter.no01.12.15
ANNONSE
Gunhild og Helene20.11.17
Turjenter.no02.12.16
Guri Anne Hansen24.07.16
Guri Anne Hansen11.09.17
Kari Schibevaag17.07.16
Turjenter.no16.12.15
Turjenter.no08.12.17
ANNONSE
Julie Korneliussen30.10.16
ANNONSE
Turjenter.no07.11.18
ANNONSE
Turjenter.no14.06.18
Turjenter.no22.12.16
Turjenter.no11.01.17
ANNONSE
Ina Othilie Vikøren13.05.16
Ina Othilie Vikøren15.02.18
Silje og Frida15.09.17
Turjenter.no19.12.17
Turjenter.no15.06.16
Maria Stray Homme04.08.17
Ina Othilie Vikøren10.12.17
Julie Korneliussen10.10.15
Turjenter.no05.09.16
ANNONSE
Maria Stray Homme14.05.18
ANNONSE
Gunhild og Helene20.07.18
Ina Othilie Vikøren08.03.17
Turjenter.no01.03.17
Turjenter.no22.02.17
Jill Kristin Øie08.11.18
Turjenter.no23.11.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen20.01.16
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold01.03.18
Turjenter.no24.12.17
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold11.11.18
Turjenter.no03.12.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen05.11.17
Turjenter.no03.09.15
Turjenter.no19.10.15
Turjenter.no07.03.16
Turjenter.no25.09.16
ANNONSE
Julie Korneliussen23.06.16
Turjenter.no09.12.15
Turjenter.no15.02.16
Turjenter.no27.11.15
Turjenter.no10.02.16
Julie Korneliussen14.12.15
Team Ida31.01.17
Turjenter.no23.08.16
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold16.04.18
Turjenter.no02.05.17
Turjenter.no11.07.16
Silje og Frida31.10.17
Ina Othilie Vikøren16.02.16
Moa (Monica) Hundseid12.07.18
Turjenter.no18.07.16
Turjenter.no16.03.16
ANNONSE
Turjenter.no10.07.17
Jill Kristin Øie23.10.17
ANNONSE
Turjenter.no31.10.18
Jill Kristin Øie28.07.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen30.05.16
Turjenter.no08.12.15
Team Ida18.11.15
Turjenter.no16.12.15
Jill Kristin Øie14.12.17
Turjenter.no08.11.16
Kari Schibevaag21.08.18
Julie Korneliussen06.10.15
Turjenter.no17.06.16
Maria Philippa Rossi03.07.18
ANNONSE
Julie Korneliussen16.11.17
ANNONSE
Maria Stray Homme10.04.18
Turjenter.no05.10.16
ANNONSE
Julie Korneliussen01.07.16
Turjenter.no04.07.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.03.17
Turjenter.no12.10.15
Guri Anne Hansen29.09.16
Maria Stray Homme09.05.18
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold13.05.18
Turjenter.no23.12.15
Turjenter.no12.12.16
Guri Anne Hansen03.04.16
Turjenter.no13.11.15
ANNONSE
Turjenter.no31.05.18
ANNONSE
Turjenter.no17.10.18
Moa (Monica) Hundseid29.07.18
Turjenter.no13.04.16
Turjenter.no05.07.17
Britt-Ingunn Tafjord Walle09.02.17
Une Cecilie Oksvold21.02.18
Turjenter.no09.10.16
Turjenter.no22.01.16
ANNONSE
Bodil Dorothea Gilje18.11.18
Turjenter.no06.12.15
Turjenter.no03.12.15
Turjenter.no10.12.15
Turjenter.no03.12.16
Team Ida03.04.18
Turjenter.no04.07.16
Turjenter.no16.12.17
Turjenter.no29.08.16
Team Ida13.07.18
Turjenter.no14.08.17
Turjenter.no02.06.17
Turjenter.no13.02.17
Turjenter.no01.06.17
Maria Philippa Rossi07.08.18
Maria Stray Homme03.08.18
Turjenter.no13.03.17
Turjenter.no07.12.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen22.03.18
Turjenter.no15.10.15
Turjenter.no08.06.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.05.17
ANNONSE
Turjenter.no02.06.18
Turjenter.no04.12.16
Turjenter.no08.02.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle10.03.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen22.03.16
Turjenter.no20.12.15
Turjenter.no27.09.16
Turjenter.no08.08.16
Julie Korneliussen27.04.18
Turjenter.no24.03.17
Turjenter.no20.02.17
Turjenter.no03.11.15
Kari Schibevaag09.09.16
ANNONSE
Kari Schibevaag10.05.16
Turjenter.no16.12.16
Team Ida22.05.16
Turjenter.no03.08.16
Turjenter.no02.12.15
Turjenter.no25.11.15
Gunhild og Helene11.04.18
Turjenter.no18.01.17
Turjenter.no29.01.16
ANNONSE
Gunhild og Helene06.09.17
Turjenter.no04.12.17
Turjenter.no07.12.15
ANNONSE
Turjenter.no04.09.18
Turjenter.no10.04.17
Turjenter.no08.11.15
Jill Kristin Øie26.05.16
Ina Othilie Vikøren30.01.17
ANNONSE
Maria Stray Homme06.06.18
ANNONSE
Turjenter.no07.06.18
Iselin Næss24.08.18
ANNONSE
Kari Schibevaag30.04.17
Turjenter.no22.12.17
Turjenter.no30.10.15
Iselin Næss27.12.15
Turjenter.no11.03.16
Julie Korneliussen22.08.17
Turjenter.no08.05.17
Turjenter.no07.09.16
Turjenter.no27.01.16
ANNONSE
Turjenter.no24.07.18
Maria Philippa Rossi01.11.18
Turjenter.no25.05.16
Turjenter.no17.10.15
ANNONSE
Guri Anne Hansen27.03.16
Turjenter.no06.01.16
Turjenter.no12.09.16
Turjenter.no11.05.16
Turjenter.no14.12.16
Turjenter.no21.12.17
Turjenter.no13.12.15
Maria Stray Homme14.02.17
Turjenter.no12.11.15
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen03.10.18
ANNONSE
Iselin Næss06.11.15
Turjenter.no02.12.15
Jill Kristin Øie25.06.16
Turjenter.no01.12.17
ANNONSE
Julie Korneliussen18.07.17
ANNONSE
Julie Korneliussen15.05.17
Jill Kristin Øie25.11.17
ANNONSE
Kari Schibevaag12.07.17
Turjenter.no08.02.17
Turjenter.no12.10.16
Iselin Næss05.08.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen02.11.18
Turjenter.no23.12.16
Turjenter.no06.03.17
ANNONSE
Maria Stray Homme16.08.17
Turjenter.no04.12.15
Turjenter.no12.07.16
ANNONSE
Turjenter.no01.08.18
Turjenter.no23.10.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen14.10.15
Team Ida21.07.16
Une Cecilie Oksvold27.06.18
ANNONSE
Turjenter.no16.08.18
Turjenter.no21.12.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen10.01.18
Turjenter.no18.12.15
Turjenter.no04.12.15
Turjenter.no09.09.16
Une Cecilie Oksvold11.01.18
Julie Korneliussen14.02.16
Julie Korneliussen28.02.16
Guri Anne Hansen18.04.18
Turjenter.no05.01.16
Turjenter.no01.12.16
Turjenter.no03.11.15
Turjenter.no27.12.17
Jill Kristin Øie13.09.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen29.08.17
Turjenter.no08.12.16
Turjenter.no29.05.17
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen03.10.16
Turjenter.no13.12.16
Turjenter.no26.10.15
Team Ida08.09.16
Turjenter.no03.12.17
Turjenter.no29.06.16
Turjenter.no25.03.16
Guri Anne Hansen19.03.17
ANNONSE
Turjenter.no07.11.18
Turjenter.no25.01.16
Moa (Monica) Hundseid29.06.18
Turjenter.no22.02.16
Guri Anne Hansen21.04.16
Turjenter.no20.12.16
Turjenter.no27.04.16
Team Ida04.04.17
Turjenter.no17.02.16
Turjenter.no27.02.17
Turjenter.no26.12.16
Turjenter.no08.12.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen07.11.15
Turjenter.no06.10.15
ANNONSE
Kari Schibevaag02.08.18
Kari Schibevaag09.11.18
Turjenter.no11.12.16
Turjenter.no14.11.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen21.06.18
Turjenter.no03.02.16
Turjenter.no02.12.15
ANNONSE
Turjenter.no17.07.18
Turjenter.no05.12.16
Maria Stray Homme30.11.17
Turjenter.no15.11.15
Turjenter.no17.08.16
Jill Kristin Øie14.07.16
Turjenter.no08.12.15
Turjenter.no25.07.16
Iselin Næss24.11.16
Turjenter.no22.12.15
Kari Schibevaag10.08.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.08.17
Silje og Frida05.09.17
Team Ida18.08.16
Turjenter.no09.11.15
Ina Othilie Vikøren12.01.16
Maria Stray Homme16.02.18
Jill Kristin Øie09.10.15
Kari Schibevaag20.10.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle06.09.16
Guri Anne Hansen26.03.16
Turjenter.no20.11.15
Turjenter.no22.12.15
Une Cecilie Oksvold14.06.18
Turjenter.no30.03.16
Gunhild og Helene18.10.18
Turjenter.no01.12.15
Une Cecilie Oksvold04.10.18
Turjenter.no08.08.17
Ina Othilie Vikøren22.11.17
Gunhild og Helene05.06.18
Team Ida31.01.16
Turjenter.no25.04.16
Silje og Frida29.01.18
Turjenter.no18.04.16
Turjenter.no18.01.16
Turjenter.no22.05.17
Gunhild og Helene07.05.18
Gunhild og Helene19.06.18
Bodil Dorothea Gilje21.03.18
Turjenter.no05.12.17
ANNONSE
Julie Korneliussen13.10.16
Turjenter.no15.12.17
Britt-Ingunn Tafjord Walle11.10.16
Turjenter.no26.07.16
Turjenter.no13.01.16
Maria Stray Homme16.10.17
Silje og Frida31.08.17
Turjenter.no11.12.15
Turjenter.no14.12.17
Ina Othilie Vikøren22.11.17
ANNONSE
Ina Othilie Vikøren13.07.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen30.12.15
Turjenter.no01.08.16
ANNONSE
Turjenter.no03.04.17
Turjenter.no14.03.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen02.08.16
Guri Anne Hansen08.04.16
Moa (Monica) Hundseid24.03.18
Turjenter.no24.10.15
Turjenter.no19.05.16
Kari Schibevaag15.11.16
Gunhild og Helene11.10.18
Marte Tveten25.04.17
Turjenter.no19.12.16
Turjenter.no06.04.16
Turjenter.no01.02.17
Maria Stray Homme02.08.17
Turjenter.no08.01.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen01.05.16
Maria Stray Homme29.10.18
Turjenter.no28.08.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen18.02.16
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen07.10.18
Gunhild og Helene20.04.18
Silje og Frida13.10.17
Gunhild og Helene15.03.18
ANNONSE
Maria Stray Homme02.09.17
Turjenter.no04.09.17
Jill Kristin Øie10.11.15
ANNONSE
Kari Schibevaag07.04.17
Turjenter.no30.03.16
Turjenter.no11.08.16
Turjenter.no06.02.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen04.05.17
Turjenter.no23.03.16
Turjenter.no13.06.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen12.04.16
ANNONSE
Gunhild og Helene26.10.17
ANNONSE
Maria Stray Homme16.10.18
Turjenter.no09.12.17
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold09.04.18
Turjenter.no04.01.17
Team Ida12.11.15
Turjenter.no27.06.16
Guri Anne Hansen03.02.17
Maria Stray Homme13.02.18
Turjenter.no29.02.16
Turjenter.no15.02.17
Maria Stray Homme08.12.17
Turjenter.no16.11.16
ANNONSE
Turjenter.no09.10.18
Maria Stray Homme21.03.17
ANNONSE
Gunhild og Helene10.11.17
Turjenter.no12.12.15
Turjenter.no04.10.16
Turjenter.no11.02.16
Turjenter.no30.06.16
ANNONSE
Turjenter.no09.10.18
Guri Anne Hansen14.10.16
Turjenter.no02.12.17
Guri Anne Hansen29.12.15
Turjenter.no23.05.16
Turjenter.no06.07.16
ANNONSE
Bodil Dorothea Gilje12.09.18
Turjenter.no01.12.15
Turjenter.no30.11.15
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold11.02.18
ANNONSE
Gunhild og Helene02.11.17
Turjenter.no15.02.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen03.12.15
Turjenter.no01.06.16
Turjenter.no15.12.15
Julie Korneliussen04.08.16
Turjenter.no12.07.16
Turjenter.no19.09.16
Turjenter.no11.01.16
Turjenter.no11.08.17
Turjenter.no22.08.16
ANNONSE
Julie Korneliussen05.06.17
Turjenter.no21.12.16
Turjenter.no16.01.17
Turjenter.no09.03.16
Julie Korneliussen16.02.18
Turjenter.no09.12.15
Turjenter.no14.12.16
Turjenter.no20.07.16
Iselin Næss22.11.17
ANNONSE
Kari Schibevaag27.05.16
Turjenter.no07.11.16
Kari Schibevaag14.09.18
Turjenter.no15.12.16
Marte Tveten20.09.16
Turjenter.no10.01.16
Turjenter.no26.12.15
Maria Stray Homme05.07.17
ANNONSE
Turjenter.no01.12.16
Turjenter.no17.12.16
Gunhild og Helene11.05.18
Turjenter.no10.12.16
Turjenter.no17.11.16
ANNONSE
Kari Schibevaag28.04.16
Turjenter.no12.03.16
Turjenter.no14.12.15
Kari Schibevaag03.10.17
Turjenter.no20.03.17
Turjenter.no06.04.17
Turjenter.no27.07.17
Turjenter.no01.02.16
Turjenter.no21.09.16
Team Ida21.06.16
Jill Kristin Øie30.12.16
Turjenter.no22.11.16
Iselin Næss09.02.16
Turjenter.no31.10.16
Turjenter.no17.07.17
Maria Stray Homme13.06.17
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen21.02.17
Turjenter.no01.11.16
Ina Othilie Vikøren22.04.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen04.03.16
Turjenter.no27.09.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen05.04.17
Turjenter.no25.10.15
Turjenter.no10.08.16
Julie Korneliussen09.05.16
Turjenter.no06.12.17
Kari Schibevaag28.12.16
Turjenter.no10.12.17
Turjenter.no23.12.17
Guri Anne Hansen28.07.16
Turjenter.no07.12.15
Britt-Ingunn Tafjord Walle27.12.16
Guri Anne Hansen22.09.16
Turjenter.no30.01.17
Turjenter.no18.12.15
ANNONSE
Maria Stray Homme22.07.17
Turjenter.no14.02.17
Gunhild og Helene04.06.18
Turjenter.no13.09.16
Turjenter.no23.02.16
Turjenter.no02.06.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen19.04.18
Turjenter.no21.08.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen19.07.16
Jill Kristin Øie21.02.16
Une Cecilie Oksvold14.09.18
Turjenter.no03.05.16
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Meld deg på
vårt nyhetsbrev
Mailchimp form
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this