Hjelp!

Skrevet av: Turjenter.no
Publisert: 24.10.15

Helsport skal lage en helt ny vandresekk for turjenter, og trenger DIN hjelp for at det den skal bli så bra som overhodet mulig. Derfor vil Jarle som utviklere ryggsekker hos Helsport bli veldig takknemlig hvis du tar deg tid til å svare på de to spørsmålene i skjemaet under.

Ps: hvis du har spesielle ønsker eller forslag, så slår du deg løs i det åpne feltet! 😀 

TUSEN TAKK FOR HJELPEN!

Blogglisten hits
 
BOSTED: Melhus
Flere av mine innlegg
Turjenter.no15.10.15
Turjenter.no19.11.15
Turjenter.no02.12.15
Turjenter.no02.12.18
ANNONSE
Julie Korneliussen23.06.16
Turjenter.no01.11.16
Moa (Monica) Hundseid29.06.18
ANNONSE
Turjenter.no24.07.18
ANNONSE
Maria Stray Homme16.08.17
Turjenter.no12.12.15
Turjenter.no27.07.17
Turjenter.no24.12.17
ANNONSE
Turjenter.no20.12.18
Turjenter.no14.12.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.09.15
Maria Philippa Rossi03.07.18
Turjenter.no03.09.15
ANNONSE
Maria Philippa Rossi22.08.18
Turjenter.no03.12.18
Turjenter.no27.11.15
Maria Philippa Rossi14.12.18
ANNONSE
Turjenter.no12.12.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.05.17
ANNONSE
Iselin Næss09.02.16
Kari Schibevaag06.04.16
Julie Korneliussen09.05.16
Turjenter.no05.01.16
ANNONSE
Turjenter.no23.12.18
Turjenter.no01.03.17
Julie Korneliussen14.12.15
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen21.02.17
Turjenter.no23.12.15
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold11.11.18
Jill Kristin Øie21.02.16
Kari Schibevaag09.09.16
Jill Kristin Øie10.11.15
Turjenter.no08.08.16
Guri Anne Hansen12.02.16
Turjenter.no02.12.15
ANNONSE
Julie Korneliussen20.06.16
Silje og Frida20.11.17
ANNONSE
Turjenter.no19.09.18
Guri Anne Hansen28.07.16
Turjenter.no13.12.16
Turjenter.no12.07.16
Turjenter.no27.06.16
Maria Stray Homme11.06.18
Julie Korneliussen14.08.16
Silje og Frida15.09.17
Turjenter.no22.06.16
Turjenter.no05.12.16
ANNONSE
Guri Anne Hansen27.03.16
Turjenter.no19.06.17
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold11.02.18
ANNONSE
Julie Korneliussen14.04.17
ANNONSE
Turjenter.no06.07.18
Maria Stray Homme05.07.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen19.11.16
Ina Othilie Vikøren22.04.16
Turjenter.no29.02.16
Turjenter.no18.01.16
Ina Othilie Vikøren10.12.17
Guri Anne Hansen03.09.15
Turjenter.no18.12.16
Turjenter.no20.01.16
Turjenter.no09.11.15
Team Ida04.04.17
Turjenter.no01.06.16
Turjenter.no25.11.15
Turjenter.no09.12.17
Turjenter.no08.12.15
Turjenter.no04.12.15
ANNONSE
Turjenter.no31.10.18
Julie Korneliussen01.01.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen16.03.18
Turjenter.no15.12.17
Une Cecilie Oksvold04.10.18
Turjenter.no08.02.16
ANNONSE
Maria Stray Homme14.05.18
Kari Schibevaag17.07.16
Turjenter.no01.12.15
Turjenter.no22.02.16
Jill Kristin Øie30.12.16
Bodil Dorothea Gilje21.03.18
Turjenter.no11.02.16
Turjenter.no12.07.16
Turjenter.no03.12.15
Team Ida21.07.16
Turjenter.no11.08.17
Julie Korneliussen28.02.16
Turjenter.no09.02.18
Turjenter.no10.12.17
Turjenter.no13.04.16
Maria Stray Homme02.08.17
Turjenter.no06.12.17
Turjenter.no15.11.15
Turjenter.no16.12.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen28.06.17
ANNONSE
Turjenter.no01.12.18
Jill Kristin Øie10.12.15
Ina Othilie Vikøren26.02.18
Turjenter.no27.09.16
Silje og Frida29.01.18
Turjenter.no22.08.16
ANNONSE
Turjenter.no28.11.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen22.03.18
Ina Othilie Vikøren08.03.17
Britt-Ingunn Tafjord Walle09.02.17
Maria Stray Homme04.08.17
Guri Anne Hansen12.06.16
Turjenter.no17.10.15
Turjenter.no11.12.16
Ina Othilie Vikøren22.11.17
Astrid Furholt24.08.16
Jill Kristin Øie07.08.16
Iselin Næss24.11.16
Jill Kristin Øie13.09.17
Jill Kristin Øie25.11.17
Turjenter.no26.07.16
Turjenter.no10.12.15
Turjenter.no29.01.16
Iselin Næss01.08.17
Kari Schibevaag21.08.18
Turjenter.no20.12.17
Turjenter.no28.11.15
Turjenter.no23.12.17
Turjenter.no22.12.15
Maria Stray Homme26.11.18
Turjenter.no23.01.17
Une Cecilie Oksvold14.09.18
Turjenter.no29.06.16
Turjenter.no11.12.15
Turjenter.no02.12.16
Turjenter.no17.12.15
Turjenter.no27.04.16
Maria Stray Homme21.03.17
ANNONSE
Turjenter.no08.08.18
Turjenter.no08.05.17
Jill Kristin Øie09.10.15
Maria Stray Homme13.06.17
Moa (Monica) Hundseid29.07.18
Turjenter.no16.12.17
Maria Stray Homme17.12.18
Guri Anne Hansen03.04.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen30.12.15
Turjenter.no14.12.16
Turjenter.no15.06.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle27.12.16
Turjenter.no11.05.16
Turjenter.no16.11.15
Turjenter.no13.12.17
Turjenter.no11.12.18
Turjenter.no14.02.17
Turjenter.no10.10.16
Turjenter.no06.04.16
Turjenter.no03.12.17
Turjenter.no15.02.16
ANNONSE
Julie Korneliussen16.11.17
ANNONSE
Turjenter.no12.12.18
ANNONSE
Gunhild og Helene20.07.18
Team Ida31.01.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen26.08.16
Guri Anne Hansen26.03.16
Turjenter.no14.12.15
Turjenter.no03.04.18
ANNONSE
Turjenter.no04.06.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen12.04.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle11.10.16
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold13.05.18
Turjenter.no18.10.17
Julie Korneliussen04.08.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen05.07.16
ANNONSE
Turjenter.no31.05.18
Moa (Monica) Hundseid12.07.18
ANNONSE
Gunhild og Helene20.11.17
Turjenter.no19.06.16
Turjenter.no19.04.17
Maria Stray Homme08.12.17
ANNONSE
Turjenter.no24.09.18
Moa (Monica) Hundseid02.03.18
Turjenter.no12.10.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen07.11.15
Turjenter.no23.05.16
Turjenter.no09.10.16
Turjenter.no01.12.16
Turjenter.no08.11.16
Julie Korneliussen27.04.18
Turjenter.no22.12.17
ANNONSE
Turjenter.no24.12.18
Ina Othilie Vikøren24.04.17
Britt-Ingunn Tafjord Walle09.07.18
Turjenter.no30.06.16
Turjenter.no26.12.15
Turjenter.no23.12.16
Turjenter.no01.12.17
Guri Anne Hansen29.12.15
Turjenter.no07.12.15
ANNONSE
Turjenter.no04.12.18
Turjenter.no08.12.15
Team Ida03.04.18
Turjenter.no07.11.16
Maria Stray Homme14.02.17
Turjenter.no20.04.16
Turjenter.no08.06.16
Turjenter.no16.12.15
Jill Kristin Øie26.01.16
Gunhild og Helene19.06.18
Astrid Furholt16.10.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen19.04.18
Turjenter.no21.12.16
Turjenter.no21.12.16
Turjenter.no01.02.17
Julie Korneliussen10.04.17
Team Ida03.05.17
Maria Philippa Rossi07.08.18
Gunhild og Helene20.04.18
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold09.04.18
Guri Anne Hansen14.10.16
Turjenter.no04.01.17
ANNONSE
Turjenter.no17.07.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen05.04.17
Une Cecilie Oksvold27.06.18
Jill Kristin Øie27.04.17
Ina Othilie Vikøren15.02.18
Turjenter.no18.12.15
ANNONSE
Kari Schibevaag07.04.17
ANNONSE
Kari Schibevaag12.07.17
Turjenter.no13.03.17
ANNONSE
Turjenter.no17.10.18
Jill Kristin Øie26.05.16
Turjenter.no09.03.16
Maria Stray Homme30.11.17
Turjenter.no04.04.16
Turjenter.no12.09.16
Jill Kristin Øie18.04.17
Turjenter.no07.08.17
Jill Kristin Øie23.10.17
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen03.10.18
Turjenter.no19.12.17
Turjenter.no08.08.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen05.11.17
ANNONSE
Kari Schibevaag27.05.16
Gunhild og Helene11.10.18
ANNONSE
Turjenter.no06.12.18
Turjenter.no06.12.17
Turjenter.no25.07.16
Jill Kristin Øie08.11.18
Kari Schibevaag03.10.17
Turjenter.no05.09.16
Ina Othilie Vikøren30.01.17
Turjenter.no15.02.16
ANNONSE
Turjenter.no17.12.18
Turjenter.no20.11.15
Turjenter.no02.06.17
Turjenter.no25.01.16
Kari Schibevaag20.10.16
Turjenter.no07.09.16
ANNONSE
Kari Schibevaag02.08.18
Turjenter.no22.09.15
Turjenter.no25.03.16
ANNONSE
Jill Kristin Øie16.12.18
Jill Kristin Øie14.07.16
Turjenter.no23.10.15
Gunhild og Helene11.05.18
Iselin Næss17.08.17
ANNONSE
Maria Stray Homme22.07.17
Turjenter.no05.12.15
Turjenter.no13.12.15
Turjenter.no01.12.16
Turjenter.no18.01.17
Turjenter.no07.03.16
Turjenter.no28.03.17
Turjenter.no14.03.16
Turjenter.no11.12.17
Turjenter.no27.05.17
ANNONSE
Turjenter.no08.12.18
ANNONSE
Maria Stray Homme16.10.18
ANNONSE
Turjenter.no15.11.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen03.10.16
ANNONSE
Gunhild og Helene10.11.17
Gunhild og Helene05.06.18
Turjenter.no02.12.17
Jill Kristin Øie14.12.17
Team Ida12.11.15
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold16.04.18
Turjenter.no06.10.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen07.10.18
Une Cecilie Oksvold01.03.18
Turjenter.no03.08.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen29.08.17
Iselin Næss27.12.15
Turjenter.no12.05.17
Team Ida21.06.16
Team Ida08.09.16
Marte Tveten10.04.16
Turjenter.no15.12.15
ANNONSE
Turjenter.no30.11.15
ANNONSE
Julie Korneliussen13.10.16
ANNONSE
Turjenter.no05.12.18
Maria Stray Homme20.04.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.03.17
Team Ida13.07.18
Jill Kristin Øie16.03.17
Turjenter.no13.09.16
Turjenter.no06.04.17
Turjenter.no03.11.15
ANNONSE
Julie Korneliussen18.07.17
ANNONSE
Turjenter.no14.12.18
Turjenter.no13.11.15
ANNONSE
Ina Othilie Vikøren13.05.16
Turjenter.no19.12.18
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold06.02.18
ANNONSE
Turjenter.no30.10.15
ANNONSE
Turjenter.no13.12.18
Turjenter.no27.01.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen22.03.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen21.06.18
ANNONSE
Turjenter.no07.12.18
Guri Anne Hansen08.04.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle06.09.16
Turjenter.no11.12.15
Jill Kristin Øie19.05.17
Maria Stray Homme21.05.18
Turjenter.no23.08.16
Turjenter.no20.12.15
Turjenter.no18.10.16
ANNONSE
Turjenter.no10.12.18
Silje og Frida13.10.17
Turjenter.no12.12.15
Turjenter.no24.12.16
Silje og Frida05.09.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen19.07.16
Turjenter.no27.12.17
Turjenter.no06.12.17
Turjenter.no16.11.16
Turjenter.no04.09.17
Gunhild og Helene18.10.18
Guri Anne Hansen24.07.16
Turjenter.no19.05.16
Turjenter.no20.02.17
ANNONSE
Turjenter.no16.07.18
ANNONSE
Bodil Dorothea Gilje18.11.18
Turjenter.no09.12.18
Turjenter.no15.12.16
Turjenter.no22.11.16
Turjenter.no05.07.17
Turjenter.no03.12.15
Turjenter.no23.11.16
Turjenter.no09.12.15
Turjenter.no11.03.16
Julie Korneliussen10.10.15
ANNONSE
Gunhild og Helene06.09.17
Turjenter.no05.12.16
Turjenter.no18.07.16
ANNONSE
Turjenter.no11.01.17
Turjenter.no22.02.17
ANNONSE
Turjenter.no23.03.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen03.12.15
Turjenter.no14.08.17
Turjenter.no30.03.16
Turjenter.no05.12.17
Turjenter.no23.11.15
Iselin Næss24.08.18
Guri Anne Hansen11.09.17
Iselin Næss05.08.16
Turjenter.no24.07.17
Turjenter.no08.03.17
Turjenter.no13.12.15
Turjenter.no08.12.15
Ina Othilie Vikøren12.01.16
Turjenter.no06.01.16
Guri Anne Hansen21.04.16
ANNONSE
Turjenter.no21.12.18
Turjenter.no26.06.17
Maria Stray Homme03.08.18
Turjenter.no10.08.16
Maria Stray Homme29.10.18
ANNONSE
Turjenter.no03.12.18
ANNONSE
Julie Korneliussen30.10.16
Turjenter.no02.06.16
Turjenter.no17.10.16
ANNONSE
Maria Stray Homme06.06.18
Turjenter.no10.07.17
Turjenter.no12.06.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen14.10.15
Turjenter.no10.04.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.08.17
Turjenter.no22.12.15
Kari Schibevaag14.09.18
Turjenter.no25.04.16
Iselin Næss20.11.17
Turjenter.no06.12.16
Turjenter.no09.12.15
Turjenter.no02.12.15
Turjenter.no21.12.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen09.10.17
Maria Philippa Rossi01.11.18
Turjenter.no07.07.16
ANNONSE
Turjenter.no04.09.18
ANNONSE
Bodil Dorothea Gilje12.09.18
Silje og Frida31.08.17
Turjenter.no16.03.16
Turjenter.no25.09.16
ANNONSE
Julie Korneliussen15.05.17
Turjenter.no07.12.15
Marte Tveten25.04.17
ANNONSE
Turjenter.no24.10.18
Turjenter.no12.10.16
Guri Anne Hansen19.03.17
Maria Stray Homme13.02.18
Gunhild og Helene11.04.18
Turjenter.no22.12.16
Turjenter.no17.07.17
Turjenter.no01.06.17
Turjenter.no21.09.16
Kari Schibevaag10.08.17
Turjenter.no26.10.15
Turjenter.no10.01.16
Turjenter.no24.12.15
Turjenter.no03.04.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen17.11.15
Une Cecilie Oksvold21.02.18
Ina Othilie Vikøren20.11.17
ANNONSE
Turjenter.no07.11.18
ANNONSE
Turjenter.no07.11.18
Turjenter.no25.10.16
Turjenter.no14.11.16
Turjenter.no12.12.17
Turjenter.no17.12.17
Turjenter.no10.12.16
Turjenter.no15.12.18
Turjenter.no03.12.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen26.01.16
Turjenter.no12.12.16
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen18.02.16
ANNONSE
Kari Schibevaag28.04.16
Turjenter.no25.01.17
Julie Korneliussen22.08.17
Turjenter.no07.12.16
Turjenter.no11.04.16
Turjenter.no03.05.16
Guri Anne Hansen18.04.18
Turjenter.no02.05.16
Turjenter.no30.03.16
Turjenter.no11.07.16
Gunhild og Helene07.05.18
ANNONSE
Turjenter.no14.06.18
Turjenter.no11.01.16
Turjenter.no04.12.15
Turjenter.no05.10.16
Silje og Frida31.10.17
ANNONSE
Gunhild og Helene26.10.17
Britt-Ingunn Tafjord Walle15.11.17
Turjenter.no16.12.16
Kari Schibevaag28.12.16
Turjenter.no01.02.16
Turjenter.no27.02.17
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen02.08.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle25.07.17
Turjenter.no26.12.16
Turjenter.no24.03.17
Turjenter.no21.12.17
Turjenter.no03.11.15
Une Cecilie Oksvold24.11.18
Guri Anne Hansen03.02.17
Guri Anne Hansen29.09.16
Maria Stray Homme16.10.17
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold16.05.18
Turjenter.no12.03.16
Turjenter.no20.12.16
Turjenter.no11.08.16
Turjenter.no09.12.16
Julie Korneliussen21.10.15
Turjenter.no17.06.16
Turjenter.no25.10.15
ANNONSE
Turjenter.no07.06.18
Turjenter.no29.08.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen22.07.16
Turjenter.no08.01.17
Turjenter.no08.12.17
Turjenter.no25.05.16
Turjenter.no02.03.16
Turjenter.no08.11.15
Gunhild og Helene15.03.18
Turjenter.no01.08.16
Julie Korneliussen16.02.18
Turjenter.no19.09.16
Team Ida18.11.15
Turjenter.no17.08.16
Jill Kristin Øie28.07.17
Turjenter.no19.10.15
Turjenter.no13.12.18
ANNONSE
Turjenter.no01.08.18
ANNONSE
Kari Schibevaag30.04.17
Turjenter.no04.10.16
Turjenter.no22.01.16
Marte Tveten20.09.16
Turjenter.no18.12.15
ANNONSE
Turjenter.no02.06.18
Jill Kristin Øie25.06.16
Turjenter.no19.12.16
Turjenter.no18.12.18
Turjenter.no13.01.16
Turjenter.no04.07.16
Turjenter.no25.02.16
Turjenter.no30.01.17
Turjenter.no17.02.16
Turjenter.no20.03.17
ANNONSE
Team Ida22.05.16
Turjenter.no14.12.16
Guri Anne Hansen09.01.17
Turjenter.no23.02.16
Turjenter.no06.12.15
Kari Schibevaag09.11.18
Gunhild og Helene04.06.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen04.05.17
Turjenter.no08.02.16
Moa (Monica) Hundseid24.03.18
Turjenter.no13.06.16
Turjenter.no19.12.16
Turjenter.no08.12.16
Turjenter.no10.02.16
ANNONSE
Julie Korneliussen06.10.17
Turjenter.no06.02.17
Turjenter.no28.08.17
Åste Innleggen18.01.19
Turjenter.no04.12.17
ANNONSE
Maria Stray Homme14.01.18
Turjenter.no17.12.16
ANNONSE
Turjenter.no09.10.18
ANNONSE
Turjenter.no11.09.18
Team Ida04.01.16
ANNONSE
Kari Schibevaag10.05.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen30.05.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen20.01.16
Maria Stray Homme30.06.17
ANNONSE
Iselin Næss06.11.15
Turjenter.no18.04.16
Turjenter.no01.12.15
ANNONSE
Turjenter.no28.08.18
Maria Stray Homme16.02.18
ANNONSE
Turjenter.no22.11.18
Turjenter.no06.07.16
Turjenter.no15.05.17
Turjenter.no12.11.15
Turjenter.no18.12.17
ANNONSE
Maria Stray Homme02.09.17
Turjenter.no15.02.17
Turjenter.no01.12.15
Julie Korneliussen06.10.15
Turjenter.no09.09.16
Turjenter.no24.10.16
Turjenter.no31.07.17
Julie Korneliussen14.02.16
Maria Philippa Rossi12.10.18
ANNONSE
Turjenter.no02.10.18
ANNONSE
Turjenter.no22.05.17
ANNONSE
Gunhild og Helene02.11.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen04.03.16
Turjenter.no07.12.16
Maria Stray Homme09.05.18
ANNONSE
Turjenter.no16.12.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen02.11.18
Kari Schibevaag15.11.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen10.01.18
Une Cecilie Oksvold11.01.18
Turjenter.no04.12.16
Turjenter.no13.02.17
ANNONSE
Maria Stray Homme10.04.18
Turjenter.no04.07.17
Turjenter.no08.02.17
Turjenter.no17.11.16
Guri Anne Hansen22.09.16
ANNONSE
Julie Korneliussen01.07.16
Turjenter.no06.03.17
Turjenter.no20.07.16
Turjenter.no02.05.17
Turjenter.no27.09.17
ANNONSE
Ina Othilie Vikøren13.07.17
ANNONSE
Turjenter.no16.08.18
Guri Anne Hansen22.11.15
Team Ida18.08.16
Turjenter.no16.01.17
ANNONSE
Julie Korneliussen05.06.17
Jill Kristin Øie10.12.18
Britt-Ingunn Tafjord Walle10.03.17
ANNONSE
Turjenter.no16.11.18
Team Ida31.01.17
Turjenter.no21.06.17
Turjenter.no07.12.15
Ina Othilie Vikøren16.02.16
Turjenter.no31.10.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen01.05.16
ANNONSE
Turjenter.no22.12.18
Turjenter.no03.02.16
Turjenter.no29.05.17
Une Cecilie Oksvold14.06.18
Turjenter.no21.08.17
Jill Kristin Øie19.04.16
Turjenter.no19.12.15
ANNONSE
Turjenter.no09.10.18
Turjenter.no15.08.16
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Meld deg på
vårt nyhetsbrev
Mailchimp form
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this