Luke 3 – Vant du?

Skrevet av: Turjenter.no
Publisert: 03.12.15

Det virker som det kan bli folkevandring i Romsdalen det neste året ettersom SÅ mange har svart riktig på dagens spørsmål! 🙂 

fjelldronning View_from_Litlefjellet_at_Romsdalen,_2013_June

Vinneren av luke nr 3 ble Silje Bakken som helt korrekt svarte at for å bli kronet til Fjelldronning i Romsdalen må man bestige  følgende topper: 

  •  Store Vengetind (1852 moh) 
  • Store Trolltind (1788 moh)
  • Kvanndalstind (1744 moh)
  • Juratind (1712 moh)
  • Kongen (1614 moh)
  • Romsdalshorn (1550 moh) 
  • Dronninga (1544 moh)

Vi sees i Romsdalen til sommeren! 

Blogglisten hits
 
BOSTED: Melhus
Flere av mine innlegg
Turjenter.no13.12.15
Turjenter.no06.12.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen14.10.15
Turjenter.no12.07.16
Guri Anne Hansen26.03.16
Turjenter.no12.03.16
Turjenter.no17.02.16
Turjenter.no02.06.16
Maria Stray Homme29.10.18
Une Cecilie Oksvold11.01.18
Bodil Dorothea Gilje21.03.18
ANNONSE
Turjenter.no10.12.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen09.10.17
Turjenter.no02.05.16
Team Ida31.01.17
Turjenter.no18.04.16
ANNONSE
Julie Korneliussen14.04.17
Turjenter.no17.06.16
Gunhild og Helene05.06.18
Moa (Monica) Hundseid24.03.18
Turjenter.no06.12.17
Turjenter.no08.11.15
Turjenter.no25.05.16
Turjenter.no20.12.17
Team Ida18.11.15
Jill Kristin Øie14.12.17
Turjenter.no04.12.16
Turjenter.no19.06.17
Turjenter.no12.05.17
ANNONSE
Turjenter.no07.12.18
Turjenter.no08.03.17
Gunhild og Helene11.04.18
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen21.02.17
Turjenter.no08.11.16
Turjenter.no23.12.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen16.03.18
Turjenter.no03.08.16
Maria Stray Homme21.05.18
Guri Anne Hansen28.07.16
Moa (Monica) Hundseid29.07.18
Maria Philippa Rossi07.08.18
ANNONSE
Guri Anne Hansen27.03.16
Turjenter.no25.10.15
Marte Tveten25.04.17
Turjenter.no17.10.16
Turjenter.no13.03.17
Turjenter.no08.02.17
Gunhild og Helene11.05.18
Turjenter.no05.01.16
Turjenter.no06.07.16
Julie Korneliussen27.04.18
Gunhild og Helene04.06.18
Britt-Ingunn Tafjord Walle10.03.17
Turjenter.no03.04.17
Turjenter.no08.01.17
Astrid Furholt24.08.16
Gunhild og Helene15.03.18
Turjenter.no14.11.16
Turjenter.no15.08.16
Turjenter.no22.12.15
Turjenter.no15.05.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen03.10.16
Julie Korneliussen22.08.17
Turjenter.no20.01.16
Turjenter.no01.03.17
ANNONSE
Turjenter.no20.12.18
Turjenter.no17.12.17
Turjenter.no11.04.16
Turjenter.no12.11.15
Turjenter.no01.12.17
Turjenter.no06.12.15
ANNONSE
Turjenter.no09.10.18
Turjenter.no03.04.18
ANNONSE
Turjenter.no16.08.18
Turjenter.no08.12.15
Turjenter.no23.11.15
Turjenter.no09.12.18
Turjenter.no10.12.16
Turjenter.no21.09.16
Maria Stray Homme13.06.17
Turjenter.no01.12.15
Turjenter.no13.12.16
ANNONSE
Iselin Næss06.11.15
ANNONSE
Turjenter.no01.08.18
Turjenter.no23.10.15
Maria Philippa Rossi12.10.18
Turjenter.no19.10.15
Turjenter.no25.02.16
Turjenter.no02.12.15
Turjenter.no11.05.16
ANNONSE
Maria Stray Homme14.01.18
Turjenter.no04.01.17
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold16.05.18
Turjenter.no20.04.16
ANNONSE
Turjenter.no13.12.18
Turjenter.no16.03.16
Turjenter.no06.10.15
Turjenter.no06.02.17
Guri Anne Hansen18.04.18
Kari Schibevaag09.11.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.05.17
Guri Anne Hansen12.06.16
Turjenter.no23.08.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.08.17
Turjenter.no18.01.16
Jill Kristin Øie26.01.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen02.08.16
Gunhild og Helene07.05.18
Team Ida13.07.18
ANNONSE
Bodil Dorothea Gilje12.09.18
Turjenter.no19.12.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen02.11.18
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen26.01.16
ANNONSE
Turjenter.no07.11.18
Turjenter.no08.05.17
Turjenter.no15.11.15
Turjenter.no09.12.15
Guri Anne Hansen14.10.16
Turjenter.no25.01.17
Turjenter.no23.03.16
Turjenter.no07.11.16
Silje og Frida13.10.17
Turjenter.no16.11.16
Turjenter.no03.12.16
Turjenter.no12.10.15
Turjenter.no17.10.15
Turjenter.no12.07.16
Maria Stray Homme16.02.18
Guri Anne Hansen29.09.16
ANNONSE
Gunhild og Helene26.10.17
Iselin Næss24.08.18
Turjenter.no16.11.15
ANNONSE
Julie Korneliussen16.11.17
Turjenter.no13.04.16
Maria Stray Homme05.07.17
ANNONSE
Turjenter.no22.12.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen22.03.16
Une Cecilie Oksvold21.02.18
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold11.02.18
Turjenter.no15.12.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen19.11.16
Julie Korneliussen14.12.15
ANNONSE
Turjenter.no12.12.18
Britt-Ingunn Tafjord Walle06.09.16
Turjenter.no19.09.16
Iselin Næss17.08.17
Turjenter.no10.02.16
Turjenter.no20.12.15
Turjenter.no25.01.16
Turjenter.no16.12.16
ANNONSE
Turjenter.no08.08.18
Turjenter.no08.12.16
Gunhild og Helene18.10.18
Turjenter.no19.12.16
ANNONSE
Kari Schibevaag30.04.17
Turjenter.no06.03.17
Marte Tveten10.04.16
Turjenter.no01.08.16
Maria Stray Homme17.12.18
Turjenter.no28.08.17
Turjenter.no13.02.17
Turjenter.no11.02.16
ANNONSE
Julie Korneliussen23.06.16
Turjenter.no15.12.18
Turjenter.no31.10.16
ANNONSE
Turjenter.no12.12.15
Britt-Ingunn Tafjord Walle09.07.18
Kari Schibevaag09.09.16
Turjenter.no26.10.15
Gunhild og Helene11.10.18
Turjenter.no18.12.15
Ina Othilie Vikøren12.01.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen05.11.17
ANNONSE
Turjenter.no02.06.18
Turjenter.no18.12.17
Turjenter.no27.01.16
Ina Othilie Vikøren22.11.17
Ina Othilie Vikøren20.11.17
Turjenter.no27.09.17
Turjenter.no15.12.17
Turjenter.no04.12.15
ANNONSE
Gunhild og Helene02.11.17
Turjenter.no22.12.15
Team Ida03.04.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen04.05.17
Turjenter.no03.05.16
Turjenter.no22.02.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen10.01.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen20.01.16
Ina Othilie Vikøren15.02.18
Maria Stray Homme09.05.18
Turjenter.no06.01.16
Turjenter.no12.12.16
Turjenter.no09.12.15
Turjenter.no25.03.16
Maria Philippa Rossi14.12.18
ANNONSE
ANNONSE
Julie Korneliussen18.07.17
Turjenter.no27.09.16
Turjenter.no30.03.16
Turjenter.no05.12.15
Julie Korneliussen14.02.16
Turjenter.no24.12.17
Iselin Næss09.02.16
Jill Kristin Øie25.06.16
ANNONSE
Turjenter.no06.07.18
Turjenter.no22.05.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen18.02.16
Turjenter.no26.12.15
ANNONSE
Turjenter.no26.07.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen28.06.17
Turjenter.no29.02.16
Jill Kristin Øie13.09.17
ANNONSE
Turjenter.no14.06.18
Turjenter.no22.06.16
Turjenter.no11.07.16
Team Ida04.01.16
ANNONSE
Turjenter.no16.12.18
Turjenter.no19.06.16
ANNONSE
Turjenter.no11.08.16
Turjenter.no14.12.16
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold11.11.18
Turjenter.no10.07.17
Guri Anne Hansen11.09.17
ANNONSE
Kari Schibevaag10.05.16
Maria Stray Homme04.08.17
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold16.04.18
Turjenter.no27.07.17
Maria Stray Homme02.08.17
Turjenter.no09.12.17
ANNONSE
Guri Anne Hansen21.04.16
ANNONSE
Maria Stray Homme22.07.17
Turjenter.no24.12.15
Jill Kristin Øie14.07.16
Turjenter.no16.12.17
Maria Stray Homme26.11.18
Jill Kristin Øie26.05.16
Turjenter.no27.02.17
ANNONSE
Kari Schibevaag12.07.17
Moa (Monica) Hundseid12.07.18
ANNONSE
Turjenter.no04.09.18
ANNONSE
Turjenter.no07.11.18
Turjenter.no07.12.15
Ina Othilie Vikøren10.12.17
Maria Stray Homme21.03.17
ANNONSE
Turjenter.no16.12.15
Guri Anne Hansen08.04.16
Turjenter.no12.12.16
Turjenter.no21.12.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle25.07.17
Turjenter.no07.12.15
Turjenter.no29.05.17
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold13.05.18
Turjenter.no17.07.17
Åste Innleggen18.01.19
ANNONSE
Turjenter.no07.06.18
Jill Kristin Øie16.03.17
Turjenter.no29.08.16
ANNONSE
Kari Schibevaag02.08.18
Turjenter.no30.03.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen30.05.16
Turjenter.no19.05.16
Team Ida18.08.16
ANNONSE
Jill Kristin Øie16.12.18
ANNONSE
Turjenter.no02.10.18
Jill Kristin Øie19.04.16
Maria Stray Homme11.06.18
Ina Othilie Vikøren08.03.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.03.17
ANNONSE
Turjenter.no14.12.18
Turjenter.no08.06.16
Team Ida03.05.17
Turjenter.no01.12.15
Turjenter.no05.09.16
Ina Othilie Vikøren22.04.16
Turjenter.no14.12.15
ANNONSE
Julie Korneliussen06.10.17
Turjenter.no14.12.16
Turjenter.no08.08.16
ANNONSE
Turjenter.no17.12.18
ANNONSE
Julie Korneliussen05.06.17
Turjenter.no13.06.16
ANNONSE
Gunhild og Helene20.07.18
Turjenter.no25.09.16
Jill Kristin Øie08.11.18
Turjenter.no22.11.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen07.11.15
Turjenter.no10.10.16
Julie Korneliussen21.10.15
Turjenter.no10.12.15
Turjenter.no25.07.16
Jill Kristin Øie10.11.15
ANNONSE
Maria Stray Homme16.08.17
Kari Schibevaag15.11.16
Turjenter.no11.12.17
Team Ida21.06.16
Turjenter.no03.12.15
Turjenter.no28.11.16
ANNONSE
Maria Philippa Rossi22.08.18
ANNONSE
Turjenter.no21.12.18
ANNONSE
Turjenter.no03.12.18
Turjenter.no27.12.17
Team Ida22.05.16
Iselin Næss20.11.17
ANNONSE
Turjenter.no17.10.18
Jill Kristin Øie19.05.17
Turjenter.no25.04.16
Turjenter.no22.02.16
Jill Kristin Øie18.04.17
Turjenter.no03.09.15
Turjenter.no22.01.16
Turjenter.no23.12.15
Kari Schibevaag17.07.16
Astrid Furholt16.10.16
Turjenter.no14.03.16
Turjenter.no23.12.16
Turjenter.no17.08.16
Turjenter.no06.04.16
Turjenter.no20.03.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen17.11.15
Julie Korneliussen28.02.16
Turjenter.no07.12.15
Turjenter.no04.12.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen05.07.16
Turjenter.no11.12.15
Turjenter.no02.06.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen07.10.18
Turjenter.no09.02.18
Turjenter.no24.10.16
Julie Korneliussen10.04.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen22.03.18
Turjenter.no25.11.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen03.12.15
Jill Kristin Øie09.10.15
Turjenter.no02.12.18
ANNONSE
Maria Stray Homme02.09.17
Turjenter.no08.02.16
ANNONSE
Ina Othilie Vikøren13.05.16
Gunhild og Helene20.04.18
Maria Stray Homme30.06.17
Marte Tveten20.09.16
Moa (Monica) Hundseid29.06.18
Turjenter.no05.12.16
Turjenter.no13.01.16
Turjenter.no17.11.16
Julie Korneliussen09.05.16
Team Ida08.09.16
Maria Stray Homme08.12.17
Turjenter.no09.10.16
Ina Othilie Vikøren26.02.18
Team Ida12.11.15
Turjenter.no22.08.16
Turjenter.no08.08.17
Turjenter.no21.12.16
Turjenter.no13.11.15
Iselin Næss27.12.15
ANNONSE
Turjenter.no16.11.18
Turjenter.no02.12.17
ANNONSE
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen03.10.18
Maria Stray Homme14.02.17
Turjenter.no16.12.15
Team Ida21.07.16
ANNONSE
Turjenter.no24.12.18
Kari Schibevaag06.04.16
Turjenter.no03.11.15
Jill Kristin Øie28.07.17
Turjenter.no18.10.16
Turjenter.no04.09.17
ANNONSE
Kari Schibevaag07.04.17
Turjenter.no11.08.17
Turjenter.no21.12.17
ANNONSE
Turjenter.no28.08.18
ANNONSE
Turjenter.no19.09.18
Turjenter.no27.11.15
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold09.04.18
Turjenter.no07.03.16
Guri Anne Hansen24.07.16
Turjenter.no11.01.16
Turjenter.no14.12.17
Julie Korneliussen16.02.18
Guri Anne Hansen12.02.16
Julie Korneliussen14.08.16
Turjenter.no28.03.17
Julie Korneliussen04.08.16
Turjenter.no12.12.17
Jill Kristin Øie07.08.16
Turjenter.no01.12.16
ANNONSE
Julie Korneliussen15.05.17
Maria Stray Homme30.11.17
Turjenter.no15.10.15
Turjenter.no02.05.17
Kari Schibevaag14.09.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen19.07.16
Guri Anne Hansen03.04.16
Turjenter.no18.01.17
Turjenter.no22.12.16
Maria Stray Homme16.10.17
ANNONSE
Turjenter.no23.12.18
ANNONSE
Une Cecilie Oksvold06.02.18
Silje og Frida20.11.17
Silje og Frida15.09.17
Turjenter.no02.03.16
Turjenter.no03.12.17
Guri Anne Hansen22.11.15
Une Cecilie Oksvold04.10.18
Turjenter.no18.10.17
Une Cecilie Oksvold24.11.18
Turjenter.no02.12.16
ANNONSE
Turjenter.no16.07.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen19.04.18
Turjenter.no19.04.17
Turjenter.no19.11.15
Une Cecilie Oksvold27.06.18
Britt-Ingunn Tafjord Walle11.10.16
Turjenter.no23.11.16
Turjenter.no14.02.17
Turjenter.no06.12.17
Turjenter.no24.10.15
Turjenter.no13.12.15
ANNONSE
Turjenter.no25.10.16
ANNONSE
Turjenter.no11.12.18
Turjenter.no04.04.16
ANNONSE
Turjenter.no04.12.18
Turjenter.no12.06.17
Moa (Monica) Hundseid02.03.18
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen12.04.16
Jill Kristin Øie25.11.17
Turjenter.no13.12.17
Turjenter.no20.07.16
Guri Anne Hansen03.09.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen29.08.17
ANNONSE
Julie Korneliussen20.06.16
Une Cecilie Oksvold14.09.18
Jill Kristin Øie21.02.16
Turjenter.no09.11.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen30.12.15
Turjenter.no24.12.16
Turjenter.no01.12.16
Turjenter.no01.12.15
Turjenter.no09.09.16
Ina Othilie Vikøren16.02.16
Turjenter.no10.08.16
Guri Anne Hansen09.01.17
Turjenter.no26.06.17
Turjenter.no05.12.17
Turjenter.no28.11.15
Turjenter.no01.02.16
Turjenter.no11.12.16
Turjenter.no13.09.16
Turjenter.no07.08.17
ANNONSE
Turjenter.no15.11.18
Silje og Frida31.08.17
Kari Schibevaag10.08.17
Turjenter.no09.03.16
Turjenter.no20.11.15
Turjenter.no05.12.16
Silje og Frida31.10.17
Jill Kristin Øie10.12.18
Turjenter.no07.07.16
ANNONSE
Turjenter.no09.10.18
ANNONSE
Turjenter.no11.09.18
ANNONSE
Bodil Dorothea Gilje18.11.18
Turjenter.no22.09.15
Turjenter.no12.09.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle27.12.16
Turjenter.no15.02.16
Kari Schibevaag20.10.16
Gunhild og Helene19.06.18
ANNONSE
Turjenter.no24.10.18
Turjenter.no01.06.17
Kari Schibevaag21.08.18
Guri Anne Hansen19.03.17
Turjenter.no21.08.17
Turjenter.no17.12.15
Turjenter.no12.12.15
Turjenter.no21.06.17
ANNONSE
Turjenter.no01.12.18
Turjenter.no30.01.17
ANNONSE
Turjenter.no24.07.18
Turjenter.no27.05.17
ANNONSE
Maria Stray Homme16.10.18
ANNONSE
Maria Stray Homme10.04.18
Silje og Frida29.01.18
Turjenter.no07.12.16
Turjenter.no04.07.17
ANNONSE
Turjenter.no31.10.18
ANNONSE
Turjenter.no04.06.18
Turjenter.no01.02.17
Turjenter.no16.01.17
ANNONSE
Turjenter.no06.12.18
Kari Schibevaag03.10.17
Turjenter.no01.11.16
Maria Stray Homme03.08.18
Turjenter.no15.02.16
Turjenter.no23.01.17
Turjenter.no18.12.16
Turjenter.no23.05.16
Turjenter.no05.10.16
Turjenter.no08.02.16
Maria Philippa Rossi03.07.18
Turjenter.no05.07.17
Turjenter.no04.10.16
Turjenter.no21.12.15
Turjenter.no08.12.17
Team Ida04.04.17
ANNONSE
Gunhild og Helene06.09.17
Turjenter.no27.04.16
Ina Othilie Vikøren24.04.17
Turjenter.no11.01.17
Turjenter.no11.12.15
ANNONSE
Julie Korneliussen13.10.16
Turjenter.no30.11.15
Turjenter.no19.12.15
Turjenter.no15.12.15
Iselin Næss01.08.17
Turjenter.no06.04.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen23.09.15
Kari Schibevaag28.12.16
Turjenter.no20.12.16
Turjenter.no30.10.15
Turjenter.no03.12.18
ANNONSE
Turjenter.no17.07.18
Turjenter.no11.03.16
Turjenter.no04.12.15
Turjenter.no14.08.17
Turjenter.no18.07.16
ANNONSE
Turjenter.no24.09.18
ANNONSE
Turjenter.no08.12.18
Jill Kristin Øie10.12.15
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen05.04.17
Turjenter.no07.09.16
Jill Kristin Øie23.10.17
Turjenter.no27.06.16
ANNONSE
Gunhild og Helene10.11.17
Guri Anne Hansen22.09.16
Turjenter.no08.12.15
ANNONSE
Julie Korneliussen30.10.16
ANNONSE
Kari Schibevaag28.04.16
ANNONSE
Maria Stray Homme14.05.18
Turjenter.no18.12.15
Turjenter.no23.02.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen22.07.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen04.03.16
Turjenter.no03.11.15
Turjenter.no04.07.16
Turjenter.no03.02.16
Britt-Ingunn Tafjord Walle15.11.17
Jill Kristin Øie27.04.17
Guri Anne Hansen29.12.15
ANNONSE
Turjenter.no31.05.18
Une Cecilie Oksvold01.03.18
Turjenter.no02.12.15
Britt-Ingunn Tafjord Walle09.02.17
Julie Korneliussen01.01.16
ANNONSE
Maria Stray Homme06.06.18
Turjenter.no01.06.16
Guri Anne Hansen03.02.17
Iselin Næss05.08.16
Maria Philippa Rossi01.11.18
Turjenter.no24.07.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen21.06.18
Turjenter.no17.12.16
Maria Stray Homme20.04.18
Turjenter.no07.12.16
Turjenter.no15.06.16
Team Ida31.01.16
Turjenter.no19.12.16
ANNONSE
Ina Othilie Vikøren13.07.17
Turjenter.no08.12.15
Jill Kristin Øie30.12.16
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen01.05.16
Julie Korneliussen06.10.15
ANNONSE
Kari Schibevaag27.05.16
Turjenter.no31.07.17
Ida Kathrine Knudtzon Eriksen26.08.16
Une Cecilie Oksvold14.06.18
Turjenter.no10.04.17
ANNONSE
Turjenter.no10.12.17
Ina Othilie Vikøren30.01.17
Turjenter.no09.12.16
Turjenter.no06.12.17
Turjenter.no10.01.16
Turjenter.no15.02.17
Turjenter.no18.12.18
ANNONSE
Turjenter.no29.01.16
ANNONSE
Julie Korneliussen01.07.16
Turjenter.no13.12.18
Turjenter.no12.10.16
Turjenter.no22.12.17
Julie Korneliussen10.10.15
Turjenter.no02.12.15
ANNONSE
Turjenter.no05.12.18
Silje og Frida05.09.17
Turjenter.no26.12.16
Turjenter.no20.02.17
ANNONSE
Turjenter.no22.11.18
Turjenter.no30.06.16
Maria Stray Homme13.02.18
Turjenter.no29.06.16
Iselin Næss24.11.16
Turjenter.no24.03.17
ANNONSE
Gunhild og Helene20.11.17
Turjenter.no19.12.18
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Meld deg på
vårt nyhetsbrev
Mailchimp form
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this