En del av vår nasjonale stolthet er Norges Nasjonalparker. Det er natur- og landskapsopplevelser i verdensklasse og blant våre fremste merkevarer knyttet til natur. I nasjonalparkene kan naturmangfoldet oppleves og nytes og friluftslivet blomstre.

Hvorfor nasjonalparker?

Naturen er så verdifull at den må vernes, og fremsynte politikere under skiftende regjeringer har i mer enn 50 år ment at det kan gjøres nettopp under vern. På den måten sikrer vi at våre etterkommere vil kunne få oppleve samme natur- og landskapsopplevelse som vi i generasjoner har fått oppleve. Mennesket er avhengig av naturen, og slik tar vi vare på den og verdien den har – for oss, for våre etterkommere og for verden vi lever i uten oss mennesker.

Norges nasjonalparker

I Norge ble det ikke opprettet nasjonalpark før i 1962: Rondane. I dag har vi 46 nasjonaparker i Norge, hvor syv av de er på Svalbard.

Nasjonalparkene er med på å definere oss som nasjon. De synliggjør et representativt mangfold av norsk natur; fra ville og majestetiske fjell i Jotunheimen og Rondane, til langstrakte vidder på Varangerhalvøya og Hardangervidda, korallrevene i Ytre Hvaler, naturen rundt isbreene Folgefonna og Jostedalsbreen, kystnaturen i Losdal Visten og på Seiland, frodige fjelldaler på Saltfjellet, men også seterlandskapet i Langsua, skogsområder i Femundsmarka og i Øvre Pasvik, botaniske «kronjuveler» i Rohkunborri, bjørnene i Lierne, det kysalpine landskapet i Møysalen, fjellreven i Børgefjell, store våtmarskopmråder og ferskvannsmiljø og spor etter fangstannlegg for villrein på Dovrefjell, orkideene i Junkerdalen, aktiv reindrift i blant annet Blåfjell/Skjækerfjella og Sjunkhatten, og hvalross, isbjørn og alkefugler i den arktiske ørkenen på Svalbard.

Nasjonalparkene viser at vi er en nasjon rik på natur.

Fremtiden

Nasjonalparkene bidrar også til økt turisme og dermed næring til de ulike kommunene. For å ta godt vare på nasjonalparkene, krever det god tilrettelegging og omsorgsfull og framsynt forvaltning. Folk skal oppleve nasjonalparken som et godt sted for rekreasjon og naturopplevelser, noe som er det aller beste vern mot uvettig bruk av naturen. VI, brukerne av nasjonalparkene, er de viktigste forvalterne ­– og vi skal sørge for at våre barn og barnebarn skal være stolte av hva vår generasjon har vernet om.

Rago Nasjonalpark

I september var jeg og Britt-Ingunn på fotoshoot for Helsports nye vinterdunsovepose Rago, nettopp i Rago Nasjonalpark. En nasjonalpark rik på kontraster på tross av et fattig livsmiljø.

Rago Nasjonalpark ligger i de nordlandske grensefjellene, og grenser opp mot Sveriges nasjonalpark Padjelanta. På norsk side finner vi et fuktig havklima, med steile tinder, fjell og breer, der fossende elver tordner gjennom trange gjel og slukter. Glisne furuskoger veksler med store, blanke sva, og over de ødslige fjellheiene ligger flyttblokkene strødd utover, mens myrene lyser gult i dette ellers så grå landskapet.

Tilsammen med de svenske nasjonalparkene Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet danner Rago det største verndede arealet i Europa på hele 5700 km2!

Ettersom vi la turen til nasjonalparken i september kom vi til en nasjonalpark som bød på en eksplosjon av høstens vakre farger. Frostmorgener med rosa-orange soloppgang, sol som stekte fra skyfri himmel på dagtid og et dansende nordlys utover de bekmørte kvelds- og nattetimene.

LES her om Idas beretning fra turen til Rago i sommer

Fakta

Rago Nasjonalpark ligger i Sørfold kommune i Nordland, og er en liten, men mektig nasjonalpark på 162 km2. Rago består av et fjellklima med kjølige somre, og mye nedbør sommer og vinter.

For å komme inn i nasjonalparken, så starter nesten alle i enden av en bygdevei inn fra E6: Lakshola. Og det er tydelig merket sti enten fra vestsiden av dalen til Storskogvatnet, eller fra østsiden av dalen som går opp og ned over granittiske gneiser til man kommer til en bro over utløpet av Litlverivatnet. Fossen er gigantisk, og er over hundre meter høy. Vannet som passerer i enorm fart under broen kommer av smeltevann fra breene.

Kart lånt fra Miljødirektoratet.

Karakteristisk natur

Verifossen – et brudeslør i gigantstørrelse, blankslipt grantitt, bredemte sjøer, steinskvett og småspurv, karakteristiske fjellplanter og utholdende furutre.

Oppover Storskogdalen er det furuskogen som preger vegetasjonen. All gran som befinner seg nedover dalen er plantet, og er ganske synlig i dårlig stand.

Opprinnelig var alle vann i nasjonalparken fisketomme. Det er fossene som hindrer ørret og røye å komme opp fra fjorden. Røye ble båret opp i Litlvervatnet, og ørret ble satt ut i Storskogvatnet. Begge sortene er satt ut i den del små vann, og dermed er det flere steder det i dag er godt fiske. Britt-Ingunn så ett eneste vak, og fikk nettopp denne ene fisken – som vi nøt til forrett under nordlyset. Magisk!

Kilder:

  • Norges Nasjonalparker av Leif Ryvarden.
  • http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Norges-nasjonalparker/
  • http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/Brosjyrer/Rago-National-Park/
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this