NY DATO: 17.September

Nordmenn har det godt. Vi har mindre økonomiske utfordringer sammenlignet med resten av verden, vi mangler i liten grad materielle goder på grunn av dårlig råd, vi er i stor grad tilknyttet arbeidsmarkedet og andelen under lavinntektsgrensen er liten. Vi har et samfunn som fungerer for de aller fleste, og så lenge vi fortsetter å gjøre vårt for å vedlikeholde dette med fokus på helse, utdanning, miljø, likestilling, rettferdighet og samarbeid – så kan vi ha det godt i mange generasjoner frem i tid.

Det er ikke til å stikke under en stol at folk som tilbringer tid ute i naturen ofte reflekterer rundt spørsmål om klima og uheldige forandringer som påvirker både livet under havet, på land og i lufta. Det påvirker også helsa vår, næringslivet og det aller fineste vi har å by på i Norge som ikke kan kjøpes for penger: naturen. Turjente-Ina skriver mange gode innlegg om nettopp dette, les Grønn livsstil – hvite fjell.

Jeg mener også at vi som er så glad i å bruke naturen som lekeplass må gi noe tilbake. Vi må ta vare på naturen vår, og tenke over valgene vi gjør i hverdagen og hvordan disse påvirker miljøet. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Hvis en grønn livsstil fører til at fjelltoppene våre forblir hvite føler jeg at det er det minste vi skikjørere kan gjøre. Vi vil vel ikke at barnebarna våre skal bli født med rulleski på beina?

Ina Othilie Vikøren

 

Det jeg vil frem til er at vi kan bidra, hver og en av oss. Vi kan bidra med å bli mer opplyst, vi kan bidra med sporløs ferdsel, vi kan reise kollektivt, vi kan donere penger til gode formål. Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan gå foran som gode eksempler og håpe at andre også vil gjøre det samme.

17. september klokken 20.00 går jeg og turjentene Ida, Astrid opplysningsløypa – verdens vakreste nattevandring til toppen av Gaustatoppen. Vi går for å bidra til å belyse FNs bærekraftmål – som er førende for norsk utviklingspolitikk frem mot 2030.

Verdens vakreste nattevandring arrangeres av Norad – direktoratet for utviklingssamarbeid, Tinn kommune og Den Norske Turistforeningen. Budskapet som ligger i bunn av arrangementet er å belyse det norske folk om FNs 17 bærekraftmål, den globale arbeidsplanen for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030.  Sammen kan VI bidra til å nå målene.

Les mer på Norad sin side: https://www.norad.no/om-bistand/barekraftsmalene/

FNs bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Arrangementet går som nevnt av stabelen lørdag 10. september, og i tillegg til oss Turjentene har svimlende 1700 mennesker trykket delta på arrangementet på Facebook. 11000 mennesker er interessert. Det betyr at hvis vi som deltar, og vi som leser om dette kan bidra med litt og i tillegg spre ordet videre – så kan vi trygt si at arrangementet blir en stor suksess. Jeg håper og tror det.

Litt informasjon om det som skal foregå:

Vi skal gå en 4,4 km lang lysstil fra Stavsro til Gaustatoppen. Avmarsj 20.00 fra Stavsro. På veien er det rom for å nyte naturen og lære om bærekraftsmålene. På toppen av Telemark vil det bli tent en lysvarde som skal representere hvert av de 17 bærekraftmålene. Og! Selveste Sivert Høyem spiller klokken 23.00 gratiskonsert på toppen for alle som er med å går turen.

Les mer om arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/1763142150592108/

Håper på å se DEG der! Hvis ikke håper jeg du har tatt deg tid til å trykke deg inn på Norads hjemmesider og lest om bærekraftmålene.

Jeg kommer til å legge ut bilder på min Instagram @juliekorneliussen hvis du ikke har anledning til å være med og vil se hvor fint vi har det på tur sammen med flere engasjerte mennesker.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this