Sporløs ferdsel, vet du hva det er? 7 tips å ta med seg ut på tur

7 tips til sporløs ferdsel

Vet du hva sporløs ferdsel betyr? Her får du syv gode tips til hvordan du på best mulige måte kan ferdes i naturen på naturens prinsipper.
Skrevet av: Julie Korneliussen
Publisert: 30.10.16
ANNONSE
Sponset innlegg fra Norsk Friluftsliv

julie_korneliussen_godtnyttår

Sporløs ferdsel

Sporløs ferdsel handler om å gjøre gode beslutninger for å beskytte verden rundt oss – verden som vi alle nyter av.  Visjonen bak begrepet sporløs ferdsel er å opprettholde friske, levende landområder for alle å nyte av, nå og i fremtiden.

Take Nothing but pictures
Leave nothing but footprints
Kill nothing but time

– Baltimore Grotto

7_tips_til_sporlos_ferdsel_juliekorneliussen_5

Sporløs ferdsels betydning for naturen

I Norge er retten til fri ferdsel en gammel rett, og friluftslivet her står sterkt. Friluftsliv har vært, og er fortsatt, en lett tilgjengelig gode som alle som vil kan dra nytte av.  Naturen med fjell, vidder, øyriker, hav, skog og permafrost gir oss både en individuell – og en nasjonal identitet som blant annet bidrar til at vi står sterkere sammen som nasjon. Og den identiteten er vi stolte av, med all grunn – her er vi noen, og vi hører hjemme her.

Ved å gå på tur oppdager vi flere sider av hverandre enn ellers, det dreier seg om mer enn filosofi og egenutvikling – det dreier seg også om å oppleve kontraster. Kontrastene fra de urbane bekvemmelighetene i hverdagen. Store bagateller i hverdagslivet blir små bagateller i friluftslivet.

7_tips_til_sporlos_ferdsel_juliekorneliussen_6

Selv om friluftslivet er en tradisjonell form for aktivitet som har betydning for både egenverdi og nytteverdi (som for eksempel positive helseeffekter, uten at man trenger å omtale naturen som enda et treningslokale å løpe seg svett i…), så er det ingen tvil om at det moderne samfunnet har endret både synet på naturen og møtet med den. Friluftsliv handler i dag om mer enn langsomhet og naturglede. Det har blitt en seriøs lek hvor prestasjon, og overforbruk er med å avgir betydelige økologiske fotavtrykk. Frilfutslivet må gjøres enda mer relevant for vår tids utfordringer – og sporløs ferdsel er bare én utrolig viktig del av vårt bidrag til nettopp disse utfordringene.

Lær deg mer om rettigheter og plikter vi har i naturen (hos Norsk Friluftsliv)

Sporløs ferd: Man etterlater intet spor i landskapet. Vardebygging innskrenkes, hyttebyggene legges beskjedent. Urbaniserte boliger får ikke status av hytter.
Friluftspedagogikk i identifiseringens tegn. Barns – og eldres – trang og evne til identifisering med liv og landskap opphjelpes. Konvensjonell målrettethet: Å komme fram, å bli dyktig, å bli flinkere enn andre, å få ting unnagjort, å beskrive i ord, å ha og bruke fint og nytt utstyr – dempes.

– Utdrag fra Arne Næss’ tekst fra 1976, om friluftsliv i et økologisk perspektiv

På toppen av Munkan i Moskenes Kommune er det ikke bare én men minst 5 varder.
På toppen av Munkan i Moskenes Kommune er det ikke bare én men minst 5 varder.
Moen må Muen, Rondane. Fjellet med alle vardene. Kult å se på, men ikke akkurat uberørt natur?
Moen må Muen, Rondane. Fjellet med alle vardene. Kult å se på, men ikke akkurat uberørt natur? Bilde lånt av @btmoen.

Sporløs ferdsel er en plikt vi har som brukere av naturen, for å både kunne ferdes fritt etter allemannsrettens regler og for allmennheten til å kunne bidra til å verne om naturressursene.

Vi kan ikke bare bruke naturen som lekeplass, vi må også ta vare på det som gjør lidenskapene våre mulig.

– Turjente Ina

LES OGSÅ: Lov om friluftslivet

Allemannsretten

For å enkelt forklare lover og plikter som gjelder ute i naturen er det naturlig å trekke frem allemannsretten. I 1957 kom friluftsloven, og da ble også allemannsretten lovfestet – og den er nok selve forutsetningen for norsk friluftsliv.

Allemannsretten sikrer fri ferdsel i naturen – uavhengig av hvem som eier grunnen. Dette kan for mange skape forvirring, for det gjelder i all hovedsak det vi kaller for utmark. Utmark er udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge. Mens innmark er all dyrket jord, som åker, eng, kulturbeite, hage og yngre plantefelt. Innmark er også gårdsplass, hustomt og industriareal. MEN man kan ferdes på innmark også (utenom gårdsplass, hustomt og hage), i den tiden marken er frossen eller snødekt. Det kan være vanskelig å skille på innmark og utmark, og da gjelder det å bruke sunn fornuft og ha loven i bakhodet (loven er ikke veldig lang, så det er å anbefale å lese det som står i linken “Lov om friluftslivet“).
Friluftstradisjonen er en verneverdig kulturarv – og med enkle grep kan du og jeg, og mannen i gata være med på å verne om den. Først og fremst i form av å bruke naturen og formidle friluftslivet. Sporløs ferdsel er et enkelt steg i riktig retning, og selv om det kanskje ikke er den letteste måten å være på tur på – så er det antakeligvis den aller beste måten, for nuet og for fremtiden.

7_tips_til_sporlos_ferdsel_juliekorneliussen_7

LES OGSÅ: Lofotvettreglene

7 tips til hvordan du kan ferdes i naturen på naturens prinsipper

Planlegging er alfa omega!

Sett deg inn i regelverket om ferdsel dit du planlegger å dra på tur, hvilke hensyn må du ta? Vær også forberedt på ekstremvær og eventuelle farer.

Skal du på en lengre tur, planlegg godt hva du pakker med deg av utstyr og mat. Vær realistisk og gjør det du kan for å unngå høyforbruk.

Unngå å gå i alt for store grupper.

Lær deg kart og kompass! I Norge er vi svært heldige som har Turistforeningen og firvillige som har sørget for merking av ruter, men på områder hvor T-merkingen er ikke-eksisterende kan vi lære oss kart og kompass for å unngå mer merking i form av både maling og varder – det gjør også turen mye artigere!

Munkebu er ei turistforeningshytte langt til fjells i Moskenes kommune i Lofoten.
Munkebu er ei turistforeningshytte langt til fjells i Moskenes kommune i Lofoten.

Beveg deg – og bo på holdbar grunn

Gå på etablerte stier, og bruk campingplasser om mulig. Evt. sett opp telt på stein, grus, tørt gress eller snø.

På populære områder:

Gå på veletablerte stier, ikke gå utenom stien selv om skoene kan bli stygge eller våte. Invester i gode tursko – og lær deg å ta vare på de slik at de tåler gjørme og vann.

Reinebringen i Lofoten er et populært turmål, som dessverre er utsatt for stor slitasje. Nå er arbeidet om en ny, steinsatt trasé i gang og etterhvert kan de som vil ferdes opp til Reinebringen og nyte denne utsikten uten å gjøre noen spesielt større skade på stien opp enn hva som allerede er gjort.
Reinebringen i Lofoten er et populært turmål, som dessverre er utsatt for stor slitasje. Nå er arbeidet om en ny, steinsatt trasé i gang og etterhvert kan de som vil ferdes opp til Reinebringen og nyte denne utsikten uten å gjøre noen spesielt større skade på stien opp enn hva som allerede er gjort.

Hvis det er veldig gjørmete på stien går bruker jeg å teste med foten om det er dypt med gjørme, er det det så går jeg heller på fast berg eller stein som ligger i gjørma enn gress og mose. Alternativt så går jeg straka vegen gjennom gjørma, skyller skoene i bekken og rengjør de godt etter bruk. Skoene mine ser kun ny ut frem til jeg har tatt de med meg ut av butikken.

I uberørte områder:

Ikke bosett deg over lenger tid, og unngå steder hvor konsekvensene kun er en begynnelse. Rasting eller telting må ikke skje når det kan medføre nevneverdig skade på ungskog, eller skogplantefelt.

Telting eller annet opphold er ikke tillatt i mer enn 2 døgn om gangen uten eierens eller brukerens samtykke. Samtykke til lengre opphold trengs likevel ikke på høgfjellet eller på område fjernt fra bebyggelse, med mindre det må regnes med at oppholdet kan medføre nevneverdig skade eller ulempe.

– Utdrag av Kapitel I. Om ferdsel m.v. § 9. (Rasting og telting.)

Avfallshåndtering på beste mulige måte

Pakk fornuftig i forhold til forbruk – bruk pakkposer som kan brukes flere ganger. Ta med søppelposer, og returner søppel for å kildesortere i etterkant.

Må du på do og gjøre nummer to; prøv å gå så langt mulig unna sti, campingsted, vann og lignende som over hode mulig. Ikke gå ett skritt ut av stien og sett deg ned for å gjøre ditt fornødne. Grav ned det du kvitter deg med, inkludert tørkepapir.

Tips til å gå på do ute: ta med deg en hagespade i plast, den veier lite og kan brukes til mer enn bare å grave ned avføring. Husk bare å grav hull i bakken FØRST, så du slipper å røre avføringen din med spaden… Unngå å gjøre det ekkelt, gå for enkelt!

Når du er på tur, spesielt dagsturer, ha som regel å alltid ta med deg minst én ting hjem. Og da snakker jeg ikke om en hjerteformet stein eller et fint skjell, men avfall og tomgods.

Ikke røre bare se

Eventuelt ”vi låner, og gir tilbake”.

Bevar fortiden og dermed historien, skån om verneverdig grunn, ikke rør kulturelle og historiske gjenstander – og i hvert fall ikke fjern det fra plassen sin.

La naturen få være slik den er, ikke flytt på steiner og riv opp planter. Én varde på en fjelltopp er mer enn nok, og hvis du skal fyre bål legg i det minste steinene tilbake etter du har bygd bålet.

Minimer bruken av leirbål

Et leirbål er utvilsomt hyggelig, men det gir varige påvirkninger på bakken det bygges på. Der hvor det er lov å tenne bål, bruk etablerte bålringer, lag små bål og bruk kun tre du finner på bakken eller som kan bli brekt med ”barnævvan”. Brenn alltid ut bålet slik at det kun er aske som gjenstår, og forlat leirbålet slik du fant det.

Respekter dyrene 

Alltid observer dyrelivet på avstand. Unngå å forfølge dyrene og å nærme deg dem. Dyrene går ikke inn i huset ditt og legger seg på sofaen de heller…

Ser du haren? Nordharen trives best i karrige fjelltrakter og polare strøk.
Ser du haren? Nordharen trives best i karrige fjelltrakter og polare strøk.

ALDRI mat dyrene. Fôring av dyr kan bidra til å påvirke helsen deres, endre deres naturlige atferd og i tillegg kan det utsette de for rovdyr og andre farer.

Beskytt dyrenes liv ved å lagre maten din på steder hvor dyrene ikke får tak i den, ikke sett en halvspist kasserolle med meksikansk gryte utenfor teltet for eksempel (learing by doing, den natten sov jeg nesten ikke – lurer fortsatt på hvilket dyr det var som stakk av med den kasserollen). Oppbevar også søplet ditt trygt for dyrene.

Hvis du har med deg kjæledyr på tur: ha ALLTID kontroll på dyret ditt. Hvis ikke må du la dyret ditt være hjemme, så enkelt er det.

Vis hensyn til andre turgåere 

Resepekter andre besøkende og bidra til at deres kvalitet på turen blir som du ønsker for din egen tur.

Nok en gang: ikke gå på do hvor som helst, ta med deg søppel og rydd opp etter deg. Vær høflig, hils på folk du møter i fjellet – spør om hvor de har vært, hva de skal, tips og råd. Man kan få mange nye, hyggelige bekjentskaper i fjellet – samtidig som det er tryggere å ferdes i vennskapens ånd enn i uvennskapens… Ingen savner deg hvis du har vært ufin, sant!

Ta hensyn til folk du møter på stien, gå til siden og la folk bruke stien istedenfor å lage en bredere sti.

Ta pauser utenfor stien, og sett opp telt eller camp så det ikke er i sjenanse for andre turgåere.

La naturens lyder råde. Utestemme betyr ikke nødvendigvis høye stemmer, musikk og ræl.

Det var det. Ut å NYT, men ha disse punktene og friluftsloven i bakhodet i det du ferdes i naturen.

//Sponset innhold//

Innlegget er skrevet for Norsk Friluftsliv. Les mer om allemannsretten her.

 
Dette innlegget handlet om:
ALDER: 29
Maria Stray Homme08.12.17
ANNONSE
Elin Øverland07.01.22
Bodil Dorothea Gilje19.02.19
ANNONSE
Julie Korneliussen20.06.16
Maria Stray Homme04.08.17
Britt-Ingunn Tafjord Walle19.07.20
Elin Øverland16.04.19
ANNONSE
Turjenter.no18.10.19
Maria Philippa Rossi07.03.21
Julie Korneliussen14.12.15
Gunhild og Helene29.01.21
Turjenter.no27.06.18
Gunhild og Helene11.05.18
Gunhild og Helene11.04.18
ANNONSE
Turjenter.no10.05.16
ANNONSE
Gunhild og Helene20.11.17
Gunhild og Helene04.06.18
Maria Stray Homme02.08.17
Gunhild og Helene09.02.19
Gunhild og Helene14.07.20
Turjenter.no03.04.19
ANNONSE
Maria Stray Homme16.08.17
Gunhild og Helene06.05.20
Maria Philippa Rossi07.08.18
Gunhild og Helene11.10.18
ANNONSE
Gunhild og Helene20.07.18
Turjenter.no14.09.18
Gunhild og Helene26.02.21
ANNONSE
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Meld deg på
vårt nyhetsbrev
Mailchimp form
reCAPTCHA

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this